Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Czyżewie powiat Wysokie Mazowieckie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1826-1937
- brak danych - 1826 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 174 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 16 j.a.
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1860-1885, mikrofilm nr C.473-478; C.5694-5703; C.5823-5826; C.5882-5891; zdigitalizowano lata 1886-1908, sygn.51-94

Amount of archival material

190

0

0

2.13

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -