Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Kolneński

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1891-1917
- brak danych - 1891 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Powiatopwy Kolneński powstał w 1866 roku w wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego, przeprowadzonej na mocy Ustawy z dnia 19/31 grudnia 1866 roku (Dziennik Praw nr 219, t.66) i działal do wybuchu I wojny światowej. Po zajęciu terenów guberni łomżyńskiej przez wojska niemieckie, ewakuaowany został w głąb Rosji, gdzie kontynuwał swoją działalność do 1917 r.
Był urzędem administracji ogólnej, kierowanym przez Naczelnika Powiatu, będącego przedstawicielem władz centarlnych na terenie powiatu. Naczelnik powiatu odpowiadał bezpośrenio przed gubernatorem i Rządem Gubernialnym za sprawne działanie urzędu i administrowanie powiatem. Biuro Zarządu Powiatowego składało się z trzech wydziałów: ogólnego, ekonomiczno-administracyjnego i wojskowo-policyjnego. Obszar powiatu kolneńskiego stanowiło miasto Kolno oraz gminy Czerwone, Gawrychy, Jedwabne, Kubra, Łyse, Mały Płock, Rogienice, Stawiski, Turośl.
1. Wydział Ogólny 1913 – 1915 ( 1 – 4 ): nadużycia w kasie, sprawy sytuacji żywnościowej, drogowe, zwrot pieniędzy za zarekwirowane konie.
2. Wydział Administracyjny 1891 – 1915 ( 5 – 13 ):sprawy miejskie, gminne i finansowe.
3. Wydział Wojenno – Policyjny 1899 – 1917 ( 14 – 21 ):sprawy ruchu ludności, straty wojenne, polegli na wojnie, ewakuacja urzędu, nadzór policyjny.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/2/0/-/1 Ozloupotreblenijach kassira gorodskoj kasy Stachelskago i deloproizvoditela Mogilnickago (Skarga w sprawie nadużyć, korespondencja, opis sprawy w dzienniku urzędowym) 1913-1913 0
5/2/0/-/2 Ob ubytkach ponesennych naseleniem uezda vo vremja vojny s Germaniej i o licach nuždajuŝichsja v pravitelstvennej pomosci (Raporty wójtów gmin o stratach wojennych i sytuacji żywnościowej. Pisma okólne, korespondencja w sprawie udzielenia pomocy żywnościowej. Wykazy potrzebnej ilości zboża do zasiewów, zabudowań wybudowanych w czasie wojny w gminie Czerwone) 1914-1914 0
5/2/0/-/3 O vručenii perechodjaŝich suma ( Korespondencja, raporty wójtów w sprawie zwrotu pieniędzy za padłe konie zarekwirowane przez wojsko) 1915-1915 0
5/2/0/-/4 O dorogach (Kosztorys robót drogowych przy wsi Stryjaki na Łomżyńsko - Przytulskiej drodze. Ukaz carski w sprawie kredytu na naprawy szosy z Łomży do Wincenty) 1913-1915 0
5/2/0/-/5 Žurnaly generalnoj poverki torgowych promyšlennych zavadenij proizvedennoj v gor. Kolno i gmine Turosl (Dane dotyczące zakładów handlowych i przemysłowych w mieście Kolno i gminie Turośl) 1891-1891 0
5/2/0/-/6 Torgovoe proizvodstvo na otdaču v podrjad rabot po vymoŝeniju Kostelnoj ulicy v gor. Kolno ot summy 347 rub.7 kop. in minus (Umowa na roboty przy brukowaniu ulicy Kościelnej, kosztorys, raporty burmistrza, korespondencja. Ukaz carski w sprawie wybrukowania ulicy Kościelnej z 1915 roku) 1913-1915 0
5/2/0/-/7 [W sprawie oświetlenia miasta Kolno przez przedsiębiorcę zobowiązanego umową na 3 lata od 1 stycznia 1913 r. Podanie i umowa na wykonanie robót] 1914-1915 0
5/2/0/-/8 [Protokół o rewizji sprawozdania z 1913 roku Kasy Miasta Kolno] 1913-1915 0
5/2/0/-/9 O vysyske v Lomžinskuju Kontrolnuju Palatu dokumentov, v oprandanie raschodov, proizvedennych v 1915 godu 1915-1916 0
5/2/0/-/10 O depozitnych summach Kolnenskago Uezdnago Upravlenija 1915-1916 0
5/2/0/-/11 O depozitnych summach Kolnenskago Uezdnago Upravlenija 1915-1915 0
5/2/0/-/12 O depozitnych summach Kolnenskago Uezdnago Upravlenija [Kwity na złożone sumy] 1915-1916 0
5/2/0/-/13 Glavnaja kniga (Cast IV) partikuljarnych summ i zalogov Kolnenskago Uezdnago Upravlenija 1915-1917 0
5/2/0/-/14 Wydział Wojenno-Policyjny. Revizija knig narodonaselenija [Protokoły rewizji ksiąg ludności] 1899-1899 0
5/2/0/-/15 Wydział Wojenno - Policyjny O legitimacionnych biletach [Protokoły o niesłusznie wydanych biletach, zawiadomienia o nie powróceniu niektórych osób z zagranicy] 1913-1913 0
1 2

Amount of archival material

21

21

0

0.17

0.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -