Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Komisja Kolneńska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1906-1907
- brak danych - 1906 - 1907
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydarzenia roku 1905 zapoczątkowały zmiany w politycznym obrazie Rosji. Mocą ukazu z dnia 17/30 października zostaje powołana do życia Duma Państwowa jako organ przedstawicielstwa narodowego. Początkowo składała się z 524 posłów, których liczbę następnie zmniejszono o przeszło stu, z wyraźnym ograniczeniem Polaków. Procedurę wyborów regulował dekret z 24 grudnia 1905 roku przewidujący wybory wielostopniowe dopuszczając do nich tylko mężczyzn, którzy ukończyli 25 lat i posiadali wymagany cenzus majątkowy.
Organizacją wyborów zajmowały się gubernialne i powiatowe komisje wyborcze czuwające nad prawidłowym przebiegiem i rozpatrujące kwestie sporne. Na czele komisji powiatowej stał przedstawiciel Sądu Okręgowego, jej skład uzupełniali ponadto sędzia gminny, prezydent bądź burmistrz miasta powiatowego, inspektor podatkowy, przedstawiciel miejscowego ziemiaństwa i wyznaczony przez gubernatora komisarz włościański. Powoływano je każdorazowo na okres przeprowadzenia wyborów.
Listy wyborcze, protokoły zebrań przedwyborczych, spisy osób mających prawo głosu, skargi wyborców, korespondencja ( 1 – 29 ). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/3/0/-/1 Po žalobe Vladyslava Ivanowa Masvekago [Skarga Władysława Maswekowa o nieumieszczenie jego w spisie zjazdu powiatowych właścicieli ziemskich powiatu kolneńskiego] 1906-1906 0
5/3/0/-/2 Ob arendatorach imenii France France Kulčinskom, Genriche Ljamprechtom i Josife Vnorovskom [Prośba arendatorów Franciszka Kulczyńskiego, Henryka Lamprechta i Józefa Wnorowskiego o wniesienie ich na listę powiatowych właścicieli ziemskich] 1906-1906 0
5/3/0/-/3 Po prošenju Franca Bocja, Ivana Goralcika [Prośba F.Bocia, J.Góralczyka o wpisanie ich na listę uprawnionych do uczetsnictwa w zjeździe miejskich wyborców] 1906-1906 0
5/3/0/-/4 Ispravlenie spiskov predvaritelnych šezdov [Uzupełnienie spisu wstępnego zjadzu. Notatki o niepełnych wiadomościach, pominięciach i błędach w spisach] 1906-1906 0
5/3/0/-/5 Proizvodstvo predvaritelnych šezdow [Uzupełnienie spisu wstępnego zjazdów. Protokoły, listy wyborcze] 1906-1906 0
5/3/0/-/6 O vyborach 16 aprelja v kolnenskom šezde upolnomočennych ot gminnych sezdov [O wyborach 16 kwietnia w kolneńskich zjeździe, upoważnionych przez gminne zjazdy. Protokoły i listy wyborcze] 1906-1906 0
5/3/0/-/7 Vybory 17 aprelja v kolnenskom šezde uezdnych zemlevladelcov [ Wybory 17 kwietnia w kolneńskim powiatowym zjeździe właściciewli ziemskich. Protokoły, listy wyborcze] 1906-1906 0
5/3/0/-/8 O vyborach 16 i 17 aprelja v kolnenskom šezde gorodskich izbiratelej [O wyborach 16 i 17 kwietnia w kolneńskim zjeździe miejskich wyborców. Protokoły] 1906-1906 0
5/3/0/-/9 Spiski k delu N 11, 13, 14 [Spis właścicieli ziemskich uprawnionych do głosowania w wyborach. Ogłoszenia o wyborach] 1906-1906 0
5/3/0/-/10 Spisok lic imejuŝich pravo učastvovat v šezde gorodskich izbiratelej goroda Kolno i kolnenskovo uezda [Spis osób mających prawo uczestniczyć w zjeździe miejskich wyborców miata Kolno i powiatu kolneńskiego] 1906-1906 0
5/3/0/-/11 Spisok lic imejuŝich pravo učastvovac v predvaritelnom šezde dlja vybora upolnomocennych zemladelcov gminy Lyse [Spis osób mających prawo uczestniczyć w zjeździe wyborców właścicieli ziemskich gminy Łyse, powiatu kolneńskiego] 1906-1906 0
5/3/0/-/12 Spisok lic imejuŝich pravo učastvovac v predvaritelnom šezde dlja vybora upolnomočennych zemladelcov gminy Turosl [Spis osób mających prawo uczestniczyć w zjeździe wyborców właścicieli ziemskich gminy Turośl, powiatu kolneńskiego] 1906-1906 0
5/3/0/-/13 Spisok lic imejuŝich pravo učastvovac v predvaritelnom šezde dlja vybora upolnomočennych na učastve ich v izbitatelnem šezde uezdnych zemladelcov gminy Maly Plock [Spis osób mających prawo uczestniczyć w zjeździe wyborców właścicieli ziemskich gminy Mały Płock, powiatu kolneńskiego] 1906-1906 0
5/3/0/-/14 Spisok zemladelcov gminy Edvabno, kolnenskogo uzeda imejuŝich pravo učastvovac v predvaritelnom šezde zemladelcov [Spis osób mających prawo uczestniczyć w zjeździe wyborców właścicieli ziemskich gminy Jedwabne, powiatu kolneńskiego] 1906-1906 0
5/3/0/-/15 Spisok zemladelcov gminy Kubra, kolnenskogo uzeda imejuŝich pravo učastvovac v predvaritelnom šezde zemladelcov [Spis osób mających prawo uczestniczyć w zjeździe wyborców właścicieli ziemskich gminy Kubra, powiatu kolneńskiego] 1906-1906 0
1 2

Amount of archival material

29

29

0

0.08

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -