Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nadleśnictwo Kolno

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1938-1939
- brak danych - 1938 - 1939
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Nadleśnictwo w Kolnie powstało w 1918 roku. Podlegało Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie wykazy pracowników, listy płac, preliminarz budżetowy. - brak danych -

Amount of archival material

5

5

0

0.03

0.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -