Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręgowe Komisje Wyborcze do Sejmu i Senatu w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1922-1928
- brak danych - 1922 - 1928
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po odzyskaniu niepodległości pierwsze wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w 1922 roku. Dlaprzeprowadzenia wyborów do Sejmu teren ówczesnego województwa białostockiego podzielony został na cztery okręgi wyborcze. Powiaty Łomża, Kolno i Szczuczyn obejmował Okręg Nr. 7 z siedzibą w Łomży, natomiast powiat Wysokie Mazowieckie należał do Okręgu Nr. 4 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast w wyborach do Senatu obszar województwa tworzył jeden okręg wyborczy z siedzibą w Białymstoku. W kolejnych wyborach w 1928 roku zarówno numery okręgów jak i ich siedziby i zakres terytorialny nie uległy zmianie. Akty normatywne, zarządzenia, protokoły czynności komisji, zaświadczenia, upoważnienia i pełnomocnictwa, korespondencja, nominacje, pokwitowania i reklamacje ( 1 – 8 ). - brak danych -

Amount of archival material

8

8

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -