^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ob obrazovanii Uězdnoj Perepisnoj Komissii [Zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Gubernialnego Łomżyńskiego w sprawie przeprowadzenia pierwszego spisu powszechnego. Imienne listy komisji spisowych, korespondencja]

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1896-1896

1896 - 1896
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
do konserwacji
- brak danych - 42
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -