Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Spisowa Powiatu Mazowieckiego

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1896-1896
Mazoveckaja Uezdnaja Perepisnaja Komissija 1896 - 1896
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisje spisowe jako organy władz administracyjnychdziałały w latach 1896 – 1897 na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1896. Zostały powołane do przeprowadzenia I Powszechnego Spisu Ludności Cesartswa Rosyjskiego w 1897 roku. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami powołano komisję główną oraz powiatowe i miejskie w zależności od liczby mieszkańców. Powiaty z kolei podzielono na rejony spisowe.
W skład komisji powiatowych wchodzili m.in. Naczelnik Powiatu jako jej przewodniczący, komisarz do spraw włościańskich, naczelnik straży ziemskiej, lekarz powiatowy. Czynności spisowych dokonywali rachmistrzowie.
Instrukcje i zarządzenia, spisy członków komisji, pojedyńczych gospodarstw i zagród, korespondencja ( 1 – 4 - brak danych -

Amount of archival material

4

4

0

0.05

0.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -