Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
5/20/2 VI Rejon Łomżyński Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskij VI Ucastok Lomzinskogo Akciznogo Uprawlenija 1867-1869 0
5/20/3 VII Rejon Łomżyński i Zambrowski Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskoj i Zambrovskij VII Ucastek Lomźinskogo Gubernskogo Akciznogo Uprawle 1866-1869 0
5/20/4 Urząd Skarbowy Łomżyński Lomżinskoe Kaznacejstwo 1915-1915 0
5/20/5 Zarząd Gminy Kossaki Kossakovskoe Gminnoe Upravlenie 1913-1913 0
5/20/6 Zarząd Gminy Zambrów Zambrovskoe Gminnoe Upravlenie [1859] 1876-1887 0
5/20/7 Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego Nacalnik Lomzinskogo Uezda 1893-1905 0
5/20/8 Inspektor Szkół Państwowych I Rejonu Łomżyńskiej Szkolnej Dyrekcji Inspektor Narodnych Uciliść Lomzinskoj Ućebnoj Direkcii 1821-1915 0
5/21/0 Zarząd Powiatowy Mazowiecki [1860] 1867-1918 0
5/22/0 Komisja Powiatowa Mazowiecka do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0
5/23/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Mazowieckiego Nacalnik Zemskoj Strazi Mazoveckogo Uezda 1882-1915 0
5/24/0 Starszy Strażnik Powiatu Mazowieckiego Starsij Straznik Mazoveckogo Uezda 1870-1910 0
5/25/0 Urząd Powiatowy Mazowiecki do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1918 0
5/26/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mazowieckiego Komissar po Krestjanskim Delam Mazoveckogo Uezda 1866-1915 0
5/27/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Mazowieckiego Sovet Obscestvennogo Prizrenija Mazoveckogo Uezda 1870-1915 0
5/28/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego z powiatu wysoko-mazowieckiego 1862-1916 0
1 2 3 4 5 ... 57 58