Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/48/0 vacat - Przasnyski Urząd Powiatowy - zaginął 0
50/321/0 vacat - Komisja Emerytalna płockiej guberni - zaginął 0
50/7/0 vacat - Naczelnik Cywilny Powiatu Płockiego - włączono do zespołu nr 47 0
50/467/0 vacat - Zarząd Dróg Wodnych w Płocku - włączony do zespołu nr 54 0
50/487/0 vacat - Urząd Rozjemczy do spraw Najmu Lokali w Płocku - wybrakowano w całości 0
50/331/0 vacat - Prokuratura Powiatowa w Płocku - włączony do zespołu nr 499 - Prokuratura Sądu Okręgowego w Płocku 0
50/574/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śmiłowie powiat płocki - wybrakowano w całości w r. 1999 0
50/512/0 vacat - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Drobinie - wpisany pomyłkowo po raz drugi - figuruje pod nr 75 0
50/713/0 vacat - Sąd Policji Poprawczej w Łęczycy - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy 0
50/62/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy wyznania ewangelickoaugsburskiego Gąbin powiat gostyniński - włączono do zespołu nr 398 0
50/654/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Radzanowie powiat płocki - włączony do zespołu nr 561 - Gminna Rada Narodowa w Radzanowie powiat płocki 0
50/712/0 vacat - Urząd Rekrucki powiatu łeczyckiego gubernii warszawskiej - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy 0
50/709/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Piątek - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy 0
50/578/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęgu Kościelnym powiat płocki - włączony do zespołu nr 582 - PGRN w Łęgu Probostwie powiat płocki 0
50/412/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Koziebrody powiat sierpecki - włączony do do zespołów: nr 520 (akta wyborów z 30.05.1965 r.) i nr 521 (akta wyborów z 01.06.1969 r.) 0
1 2 3 ... 73 74