^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 51/2/0 Akta miasta Kutna » Series:: units without series » File/unit:: 15

Obwieszczenia dotyczące leczenia bydła z choroby zwanej parchami

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
1797-1797

1797 - 1797
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Plik Nr 7
poszyt - brak danych -
- brak danych -
46 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -