Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kutna

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1795-1951
- brak danych - 1795 - 1889
1895 - 1895
1898 - 1939
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
inwentarz książkowy Yes 853 ja.
spis roboczy Yes 970 j.a
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
indeks geograficzny Yes - brak danych -
- brak danych - I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów.
II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta.
III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu.
IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę.
V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/2/0/-/922 Sprawozdania z działalności kuchni powszechnej 1949-1950 0
51/2/0/-/923 Akcja socjalna przedsiębiorstw, preliminarze statystyczne i kwestionariusze doszkalania analfabetów 1949-1950 0
51/2/0/-/924 Wykaz imienny rodzin i osób samotnych przybyłych z Warszawy na skutek terroru hitlerowskiego i przymusowej ewakuacji ludności w 1944 roku przebywających na terenie miasta Kutna 1946-1946 0
51/2/0/-/925 Zaświadczenia o pracy i zawiadomienia meldunkowe 1945-1945 0
51/2/0/-/926 Listy powracających z zachodu oraz listy jeńców 1945-1946 0
51/2/0/-/927 Statystyka ludności i budynków 1946-1946 0
51/2/0/-/928 Wykaz imienny rodzin i osób samotnych przybyłych z Warszawy na skutek terroru hitlerowskiego i przymusowej ewakuacji ludności w 1944 roku przebywających na terenie miasta Kutna 1946-1946 0
51/2/0/-/929 Statystyka i sprawy obcokrajowców - wykazy i inne 1948-1948 0
51/2/0/-/930 Wykazy statystyczne za rok 1947 1947-1947 0
51/2/0/-/931 Sprawy ogólno-administracyjne, statystyka ogólna 1948-1948 0
51/2/0/-/932 Statystyka budowlana 1949-1950 0
51/2/0/-/933 Ankiety różne 1950-1950 0
51/2/0/-/934 Urządzenie cmentarzy wojennych - inwestycje i statystyka mogił żołnierzy według narodowości 1950-1950 0
51/2/0/-/935 Sprawozdania statystyczne dla GUS 1950-1950 0
51/2/0/-/936 Korespondencja dotycząca świadczeń na rzecz wojska radzieckiego oraz wykaz Milicji Obywatelskiej 1945-1945 0
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26

Amount of archival material

970

853

0

7.66

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -