Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cech Piekarzy miasta Kutno

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1818-1840
- brak danych - 1818 - 1840
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy Yes 5 j.a.
- brak danych - Zespół zawiera: książki protokołów, korespondencji, rachunków i kasowe, kwity kasowe - brak danych -

Amount of archival material

5

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -