Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi meldunkowe miasta Łęczycy

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - 1940 - 1944
- brak danych - nie
zbiory i kolekcje - - - brak danych -
inwentarz kartkowy No 55 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

55

0

0

1.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -