Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie bydgoskie 1524 - 1767
- brak danych - 1524 - 1525
1527 - 1531
1534 - 1539
1541 - 1543
1545 - 1547
1551 - 1551
1572 - 1572
1575 - 1575
1578 - 1580
1582 - 1584
1592 - 1623
1629 - 1629
1631 - 1631
1633 - 1636
1643 - 1644
1646 - 1646
1650 - 1650
1663 - 1664
1682 - 1682
1693 - 1693
1727 - 1728
1731 - 1732
1736 - 1737
1743 - 1748
1750 - 1751
1755 - 1767
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes 13 j.a. (sygn.: 1-13), patrz też system informatyczny
indeks geograficzny No Repertorium, czyli indeks geograficzny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
indeks osobowy No Repertorium, czyli indeks imienny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
Sąd ziemski w Bydgoszczy był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki. W zespole zmikrofilmowano 13 j.a. o sygn.: Z.1 (nr 0 152173, 0 32709), Z.2 (nr 0 152174), Z.3 (nr 0 152176), Z.4 (nr 53 84660), Z.5 (nr 0 84661), Z.6- Z.8 (nr 53 84662-84664), Z.9 (nr 0 32708), Z.10 (nr 0 152175), Z.11-Z.13 (nr 0 32710-32712) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84665)

Amount of archival material

13

13

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -