Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Pyzdrach

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie pyzdrskie 1390 - 1791
- brak danych - 1390 - 1406
1410 - 1790
1432 - 1444
1446 - 1454
1462 - 1465
1468 - 1470
1472 - 1472
1475 - 1477
1479 - 1480
1482 - 1482
1485 - 1485
1487 - 1487
1491 - 1492
1501 - 1791
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd ziemski w Pyzdrach był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, pozwy, dissoluta, inkwizycje. W zespole zmikrofilmowano 111 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 111 (nr 53: 84728-84838) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84839)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/10/0/-/1 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1390-1406 0
53/10/0/-/2 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1410-1413 0
53/10/0/-/3 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1413-1418 0
53/10/0/-/4 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1418-1423 0
53/10/0/-/5 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1423-1427 0
53/10/0/-/6 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1427-1430; 1433 0
53/10/0/-/7 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1432-1437 0
53/10/0/-/8 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1437-1440; 1451 0
53/10/0/-/9 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1441; 1443-1444; 1446-1447 0
53/10/0/-/10 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1447-1449 0
53/10/0/-/11 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1450-1453 0
53/10/0/-/12 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1454; 1462-1464 0
53/10/0/-/13 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1462; 1465; 1468; 1469; 1470 0
53/10/0/-/14 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1472; 1475-1476; 1479-1480; 1482; 1485; 1487 0
53/10/0/-/15 Resignationes, inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1477 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

111

111

0

8.15

8.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -