Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Dąbrówka (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-126) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 86 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 87295-87306), 13-33 (nr o: 55412-55432), 34-78 (nr 53: 87307-87351), 163-165 (nr 53: 87352-87354), 172-176 (nr 53: 87355-87359) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1846/0/3/2 Księga małżeństw 1874 30
53/1846/0/3/5 Księga małżeństw 1875 48
53/1846/0/3/8 Księga małżeństw 1876 36
53/1846/0/3/11 Księga małżeństw 1877 18
53/1846/0/3/14 Księga małżeństw 1878 36
53/1846/0/3/17 Księga małżeństw 1879 30
53/1846/0/3/20 Księga małżeństw 1880 51
53/1846/0/3/23 Księga małżeństw 1881 28
53/1846/0/3/26 Księga małżeństw 1882 42
53/1846/0/3/29 Księga małżeństw 1883 44
53/1846/0/3/32 Księga małżeństw 1884 34
53/1846/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1846/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1846/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1846/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1846/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1846/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1846/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1846/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1846/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1846/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1846/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1846/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1846/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1846/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1846/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1846/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1846/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1846/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1846/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1846/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1846/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1846/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1846/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1846/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1846/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1846/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1846/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1846/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1846/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1846/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1846/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1846/0/3/128 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1846/0/3/131 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1846/0/3/134 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1846/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1846/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1846/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1846/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1846/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1846/0/3/152 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1846/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1846/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1846/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1846/0/3/164 [Księga małżeństw] 1900-1902 0
53/1846/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1846/0/3/170 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1846/0/3/178 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1846/0/3/181 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1846/0/3/184 Księga małżeństw 1903-1906 0
53/1846/0/3/187 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1846/0/3/191 Heiraths-Neben-Register 1907-1907 0
53/1846/0/3/194 Heiraths-Neben-Register 1908-1908 0
53/1846/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1846/0/3/200 [Rejestr główny małżeństw] 1907-1910 0
53/1846/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1846/0/3/206 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1846/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1846/0/3/214 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1916 0
53/1846/0/3/216 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1919 0
53/1846/0/3/218 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1846/0/3/219 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1846/0/3/220 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1846/0/3/221 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1925 0

Amount of archival material

223

218

0

2.89

2.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -