Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Dąbrówka (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-126) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 86 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 87295-87306), 13-33 (nr o: 55412-55432), 34-78 (nr 53: 87307-87351), 163-165 (nr 53: 87352-87354), 172-176 (nr 53: 87355-87359) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1846/0/4/3 Księga zgonów 1874 21
53/1846/0/4/6 Księga zgonów 1875 66
53/1846/0/4/9 Księga zgonów 1876 59
53/1846/0/4/12 Księga zgonów 1877 73
53/1846/0/4/15 Księga zgonów 1878 61
53/1846/0/4/18 Księga zgonów 1879 75
53/1846/0/4/21 Księga zgonów 1880 60
53/1846/0/4/24 Księga zgonów 1881 76
53/1846/0/4/27 Księga zgonów 1882 66
53/1846/0/4/30 Księga zgonów 1883 58
53/1846/0/4/33 Księga zgonów 1884 72
53/1846/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1846/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1846/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1846/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1846/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1846/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1846/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1846/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1846/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1846/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1846/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1846/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1846/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1846/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1846/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1846/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1846/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1846/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1846/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1846/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1846/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1846/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1846/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1846/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1846/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1846/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1846/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1846/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1846/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1846/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1846/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1846/0/4/132 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1846/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1846/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1846/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1846/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1846/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1846/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1846/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1846/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1846/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1846/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1846/0/4/165 [Księga zgonów] 1900-1902 0
53/1846/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1846/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1846/0/4/173 Księga zgonów 1903-1904 0
53/1846/0/4/175 Księga zgonów 1905 0
53/1846/0/4/179 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1846/0/4/182 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1846/0/4/185 Księga zgonów 1906 0
53/1846/0/4/188 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1846/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1846/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1846/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1846/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1846/0/4/204 [Rejestr główny zgonów] 1907-1911 0
53/1846/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1846/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1846/0/4/212 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1846/0/4/215 [Rejestr główny zgonów] 1912-1916 0
53/1846/0/4/217 [Rejestr główny zgonów] 1917-1919 0
53/1846/0/4/222 [Rejestr główny zgonów] 1920-1922 0
53/1846/0/4/223 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0

Amount of archival material

223

218

0

2.89

2.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -