Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Długa Goślina (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 81-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 40754-40756), 4-33 (nr O: 55439-55468), 34-80 (nr 53:87360-87406), 165-167 (nr 53: 87407-87410), 174-176 (nr 53: 87411-87413), 183-185 (nr 53: 87413-87415) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1848/0/1/1 Księga urodzeń 1874 55
53/1848/0/1/4 Księga urodzeń 1875 197
53/1848/0/1/7 Księga urodzeń 1876 191
53/1848/0/1/10 Księga urodzeń 1877 200
53/1848/0/1/13 Księga urodzeń 1878 188
53/1848/0/1/16 Księga urodzeń 1879 171
53/1848/0/1/19 Księga urodzeń 1880 203
53/1848/0/1/22 Księga urodzeń 1881 153
53/1848/0/1/25 Księga urodzeń 1882 196
53/1848/0/1/28 Księga urodzeń 1883 173
53/1848/0/1/31 Księga urodzeń 1884 160
53/1848/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1848/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1848/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1848/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1848/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1848/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1848/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1848/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1848/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1848/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1848/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1848/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1848/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1848/0/1/73 Księga urodzeń 1898 0
53/1848/0/1/78 Księga urodzeń 1899 0
53/1848/0/1/81 Księga urodzeń 1874 0
53/1848/0/1/84 Księga urodzeń 1875 0
53/1848/0/1/87 Księga urodzeń 1876 0
53/1848/0/1/90 Księga urodzeń 1877 0
53/1848/0/1/93 Księga urodzeń 1878 0
53/1848/0/1/96 Księga urodzeń 1879 0
53/1848/0/1/99 Księga urodzeń 1880 0
53/1848/0/1/102 Księga urodzeń 1881 0
53/1848/0/1/105 Księga urodzeń 1882 0
53/1848/0/1/108 Księga urodzeń 1883 0
53/1848/0/1/111 Księga urodzeń 1884 0
53/1848/0/1/114 Księga urodzeń 1885 0
53/1848/0/1/117 Księga urodzeń 1886 0
53/1848/0/1/120 Księga urodzeń 1887 0
53/1848/0/1/123 Księga urodzeń 1888 0
53/1848/0/1/126 Księga urodzeń 1889 0
53/1848/0/1/129 Księga urodzeń 1890 0
53/1848/0/1/132 Księga urodzeń 1891 0
53/1848/0/1/135 Księga urodzeń 1892 0
53/1848/0/1/138 Księga urodzeń 1893 0
53/1848/0/1/141 Księga urodzeń 1894 0
53/1848/0/1/144 Księga urodzeń 1895 0
53/1848/0/1/147 Księga urodzeń 1896 0
53/1848/0/1/150 Księga urodzeń 1897 0
53/1848/0/1/153 Księga urodzeń 1898 0
53/1848/0/1/156 Księga urodzeń 1899 0
53/1848/0/1/159 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1848/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1848/0/1/165 Księga urodzeń 1900-1901 0
53/1848/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1848/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1848/0/1/174 Akty urodzeń 1902-1903 0
53/1848/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1848/0/1/180 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1848/0/1/183 księga urodzeń 1904-1905 0
53/1848/0/1/186 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1848/0/1/189 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1848/0/1/192 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1906-1907 0
53/1848/0/1/195 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1848/0/1/198 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1848/0/1/201 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1848/0/1/204 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1848/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1848/0/1/210 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1848/0/1/213 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1912 0
53/1848/0/1/216 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1848/0/1/219 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1848/0/1/222 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1848/0/1/229 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

250

228

0

3.63

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -