Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Długa Goślina (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 81-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 40754-40756), 4-33 (nr O: 55439-55468), 34-80 (nr 53:87360-87406), 165-167 (nr 53: 87407-87410), 174-176 (nr 53: 87411-87413), 183-185 (nr 53: 87413-87415) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1848/0/3/2 Księga małżeństw 1874 21
53/1848/0/3/5 Księga małżeństw 1875 87
53/1848/0/3/8 Księga małżeństw 1876 64
53/1848/0/3/11 Księga małżeństw 1877 52
53/1848/0/3/14 Księga małżeństw 1878 44
53/1848/0/3/17 Księga małżeństw 1879 76
53/1848/0/3/20 Księga małżeństw 1880 66
53/1848/0/3/23 Księga małżeństw 1881 70
53/1848/0/3/26 Księga małżeństw 1882 62
53/1848/0/3/29 Księga małżeństw 1883 77
53/1848/0/3/32 Księga małżeństw 1884 68
53/1848/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1848/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1848/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1848/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1848/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1848/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1848/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1848/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1848/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1848/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1848/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1848/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1848/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1848/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1848/0/3/79 Księga małżeństw 1899 0
53/1848/0/3/82 Księga małżeństw 1874 0
53/1848/0/3/85 Księga małżeństw 1875 0
53/1848/0/3/88 Księga małżeństw 1876 0
53/1848/0/3/91 Księga małżeństw 1877 0
53/1848/0/3/94 Księga małżeństw 1878 0
53/1848/0/3/97 Księga małżeństw 1879 0
53/1848/0/3/100 Księga małżeństw 1880 0
53/1848/0/3/103 Księga małżeństw 1881 0
53/1848/0/3/106 Księga małżeństw 1882 0
53/1848/0/3/109 Księga małżeństw 1883 0
53/1848/0/3/112 Księga małżeństw 1884 0
53/1848/0/3/115 Księga małżeństw 1885 0
53/1848/0/3/118 Księga małżeństw 1886 0
53/1848/0/3/121 Księga małżeństw 1887 0
53/1848/0/3/124 Księga małżeństw 1888 0
53/1848/0/3/127 Księga małżeństw 1889 0
53/1848/0/3/130 Księga małżeństw 1890 0
53/1848/0/3/133 Księga małżeństw 1891 0
53/1848/0/3/136 Księga małżeństw 1892 0
53/1848/0/3/139 Księga małżeństw 1893 0
53/1848/0/3/142 Księga małżeństw 1894 0
53/1848/0/3/145 Księga małżeństw 1895 0
53/1848/0/3/148 Księga małżeństw 1896 0
53/1848/0/3/151 Księga małżeństw 1897 0
53/1848/0/3/154 Księga małżeństw 1898 0
53/1848/0/3/157 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1848/0/3/160 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1848/0/3/163 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1848/0/3/166 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1848/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1848/0/3/172 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1848/0/3/175 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1848/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1848/0/3/181 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1848/0/3/184 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1848/0/3/187 Heiraths-Neben-Register 1906 0
53/1848/0/3/190 Heiraths-Neben-Register 1907 0
53/1848/0/3/193 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1906-1907 0
53/1848/0/3/196 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 0
53/1848/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1848/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1848/0/3/205 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1848/0/3/208 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1848/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1848/0/3/214 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1912 0
53/1848/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1848/0/3/220 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1848/0/3/223 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1848/0/3/225 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1848/0/3/226 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1848/0/3/230 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1848/0/3/231 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1848/0/3/232 Rejestr ożenków [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1848/0/3/236 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1918 0
53/1848/0/3/237 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1848/0/3/238 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1922 0
53/1848/0/3/239 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1926 0
53/1848/0/3/240 [Rejestr główny małżeństw] 1927-1929 0
53/1848/0/3/241 [Rejestr główny małżeństw] 1930-1934 0
53/1848/0/3/242 [Rejestr główny małżeństw] 1935-1935 0

Amount of archival material

250

228

0

3.63

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -