Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Długa Goślina (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 81-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 40754-40756), 4-33 (nr O: 55439-55468), 34-80 (nr 53:87360-87406), 165-167 (nr 53: 87407-87410), 174-176 (nr 53: 87411-87413), 183-185 (nr 53: 87413-87415) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1848/0/4/3 Księga zgonów 1874 31
53/1848/0/4/6 Księga zgonów 1875 105
53/1848/0/4/9 Księga zgonów 1876 108
53/1848/0/4/12 Księga zgonów 1877 138
53/1848/0/4/15 Księga zgonów 1878 134
53/1848/0/4/18 Księga zgonów 1879 121
53/1848/0/4/21 Księga zgonów 1880 122
53/1848/0/4/24 Księga zgonów 1881 116
53/1848/0/4/27 Księga zgonów 1882 113
53/1848/0/4/30 Księga zgonów 1883 117
53/1848/0/4/33 Księga zgonów 1884 139
53/1848/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1848/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1848/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1848/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1848/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1848/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1848/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1848/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1848/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1848/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1848/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1848/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1848/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1848/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1848/0/4/80 Księga zgonów 1899 0
53/1848/0/4/83 Księga zgonów 1874 0
53/1848/0/4/86 Księga zgonów 1875 0
53/1848/0/4/89 Księga zgonów 1876 0
53/1848/0/4/92 Księga zgonów 1877 0
53/1848/0/4/95 Księga zgonów 1878 0
53/1848/0/4/98 Księga zgonów 1879 0
53/1848/0/4/101 Księga zgonów 1880 0
53/1848/0/4/104 Księga zgonów 1881 0
53/1848/0/4/107 Księga zgonów 1882 0
53/1848/0/4/110 Księga zgonów 1883 0
53/1848/0/4/113 Księga zgonów 1884 0
53/1848/0/4/116 Księga zgonów 1885 0
53/1848/0/4/119 Księga zgonów 1886 0
53/1848/0/4/122 Księga zgonów 1887 0
53/1848/0/4/125 Księga zgonów 1888 0
53/1848/0/4/128 Księga zgonów 1889 0
53/1848/0/4/131 Księga zgonów 1890 0
53/1848/0/4/134 Księga zgonów 1891 0
53/1848/0/4/137 Księga zgonów 1892 0
53/1848/0/4/140 Księga zgonów 1893 0
53/1848/0/4/143 Księga zgonów 1894 0
53/1848/0/4/146 Księga zgonów 1895 0
53/1848/0/4/149 Księga zgonów 1896 0
53/1848/0/4/152 Księga zgonów 1897 0
53/1848/0/4/155 Księga zgonów 1898 0
53/1848/0/4/158 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1848/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1848/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1848/0/4/167 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1848/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1848/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1848/0/4/176 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1848/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1848/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1848/0/4/185 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1848/0/4/188 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1848/0/4/191 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1848/0/4/194 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1906-1907 0
53/1848/0/4/197 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 0
53/1848/0/4/200 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1848/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1848/0/4/206 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1848/0/4/209 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1848/0/4/212 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1848/0/4/215 [Rejestr główny zgonów] 1910-1912 0
53/1848/0/4/218 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1848/0/4/221 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1848/0/4/224 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1848/0/4/227 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1848/0/4/228 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1848/0/4/233 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1848/0/4/234 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1848/0/4/235 Akty zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0
53/1848/0/4/243 [Rejestr główny zgonów] 1913-1915 0
53/1848/0/4/244 [Rejestr główny zgonów] 1916-1918 0
53/1848/0/4/245 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1848/0/4/246 [Rejestr główny zgonów] 1920-1922 0
53/1848/0/4/247 [Rejestr główny zgonów] 1923-1925 0
53/1848/0/4/248 [Rejestr główny zgonów] 1926-1929 0
53/1848/0/4/249 [Rejestr główny zgonów] 1930-1934 0
53/1848/0/4/250 [Rejestr główny zgonów] 1935-1935 0

Amount of archival material

250

228

0

3.63

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -