Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Dolsk (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1926
- brak danych - 1914 - 1915
1921 - 1926
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1926 Wtóropisy (sygn. 76-150) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 96 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 40832-40840), 10-12 (nr 53: 87416-87418), 13-33 (nr O: 55469-55489), 34-75 (nr 53: 419-460), 154-156 (nr 53: 87461-87463), 169-180 (nr 53: 87464-87475), 184-189 (nr 53: 87476-87481) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1849/0/1/1 Księga urodzeń 1874 82
53/1849/0/1/4 Księga urodzeń 1875 212
53/1849/0/1/7 Księga urodzeń 1876 264
53/1849/0/1/10 Księga urodzeń 1877 324
53/1849/0/1/13 Księga urodzeń 1878 302
53/1849/0/1/16 Księga urodzeń 1879 321
53/1849/0/1/19 Księga urodzeń 1880 198
53/1849/0/1/22 Księga urodzeń 1881 193
53/1849/0/1/25 Księga urodzeń 1882 201
53/1849/0/1/28 Księga urodzeń 1883 199
53/1849/0/1/31 Księga urodzeń 1884 374
53/1849/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1849/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1849/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1849/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1849/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1849/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1849/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1849/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1849/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1849/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1849/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1849/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1849/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1849/0/1/73 Księga urodzeń 1898 0
53/1849/0/1/76 Księga urodzeń 1874 0
53/1849/0/1/79 Księga urodzeń 1875 0
53/1849/0/1/82 Księga urodzeń 1876 0
53/1849/0/1/85 Księga urodzeń 1877 0
53/1849/0/1/88 Księga urodzeń 1878 0
53/1849/0/1/91 Księga urodzeń 1879 0
53/1849/0/1/94 Księga urodzeń 1880 0
53/1849/0/1/97 Księga urodzeń 1881 0
53/1849/0/1/100 Księga urodzeń 1882 0
53/1849/0/1/103 Księga urodzeń 1883 0
53/1849/0/1/106 Księga urodzeń 1884 0
53/1849/0/1/109 Księga urodzeń 1885 0
53/1849/0/1/112 Księga urodzeń 1886 0
53/1849/0/1/115 Księga urodzeń 1887 0
53/1849/0/1/118 Księga urodzeń 1888 0
53/1849/0/1/121 Księga urodzeń 1889 0
53/1849/0/1/124 Księga urodzeń 1890 0
53/1849/0/1/127 Księga urodzeń 1891 0
53/1849/0/1/130 Księga urodzeń 1892 0
53/1849/0/1/133 Księga urodzeń 1893 0
53/1849/0/1/136 Księga urodzeń 1894 0
53/1849/0/1/139 Księga urodzeń 1895 0
53/1849/0/1/142 Księga urodzeń 1896 0
53/1849/0/1/145 Księga urodzeń 1897 0
53/1849/0/1/148 Księga urodzeń 1898 0
53/1849/0/1/151 Księga urodzeń 1899 0
53/1849/0/1/154 Księga urodzeń 1899 0
53/1849/0/1/157 Księga urodzeń 1900 0
53/1849/0/1/160 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1849/0/1/163 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1849/0/1/166 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1849/0/1/169 Księga urodzeń 1900 0
53/1849/0/1/170 Księga urodzeń 1901 0
53/1849/0/1/171 Księga urodzeń 1902 0
53/1849/0/1/172 Księga urodzeń 1903 0
53/1849/0/1/181 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1849/0/1/184 Geburts-Haupt-Register 1904 0
53/1849/0/1/187 Księga urodzeń 1905 0
53/1849/0/1/190 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1849/0/1/193 Geburts-Haupt-Register 1906 0
53/1849/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1849/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1849/0/1/200 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1849/0/1/203 [Rejestr główny urodzeń] 1907-1907 0
53/1849/0/1/206 Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 0
53/1849/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1849/0/1/210 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 0
53/1849/0/1/213 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1849/0/1/216 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1849/0/1/219 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1849/0/1/222 [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1849/0/1/225 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1849/0/1/228 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1849/0/1/231 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1849/0/1/234 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1849/0/1/237 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1849/0/1/251 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1849/0/1/252 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0

Amount of archival material

268

256

0

5.71

5.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -