Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Duszniki (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 oraz akta zbiorowe do księgi małżeństw z 1916 i 1930 roku. W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 87482-87493), 13-33 (nr O: 55490-55510), 34-76 (nr 53: 87494-87536), 88-93 (nr 53: 87537-87542) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1850/0/1/1 Księga urodzeń 1874 65
53/1850/0/1/4 Księga urodzeń 1875 245
53/1850/0/1/7 Księga urodzeń 1876 243
53/1850/0/1/10 Księga urodzeń 1877 203
53/1850/0/1/13 Księga urodzeń 1878 175
53/1850/0/1/16 Księga urodzeń 1879 160
53/1850/0/1/19 Księga urodzeń 1880 149
53/1850/0/1/22 Księga urodzeń 1881 174
53/1850/0/1/25 Księga urodzeń 1882 160
53/1850/0/1/28 Księga urodzeń 1883 142
53/1850/0/1/31 Księga urodzeń 1884 140
53/1850/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1850/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1850/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1850/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1850/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1850/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1850/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1850/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1850/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1850/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1850/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1850/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1850/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1850/0/1/71 Księga urodzeń 1897 0
53/1850/0/1/73 [Księga urodzeń] 1898 0
53/1850/0/1/76 [Księga urodzeń] 1899 0
53/1850/0/1/79 [Księga urodzeń] 1900 0
53/1850/0/1/82 [Księga urodzeń] 1901 0
53/1850/0/1/85 [Księga urodzeń] 1902 0
53/1850/0/1/88 Vacat-Księga urodzeń 1902-1903 0
53/1850/0/1/91 Księga urodzeń 1903 0
53/1850/0/1/94 Księga urodzeń 1904 0
53/1850/0/1/97 Księga urodzeń 1905 0
53/1850/0/1/100 Księga urodzeń 1906 0
53/1850/0/1/103 Księga urodzeń 1907 0
53/1850/0/1/106 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 0
53/1850/0/1/109 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/1850/0/1/112 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1850/0/1/115 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 0
53/1850/0/1/118 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1850/0/1/121 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1850/0/1/124 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0
53/1850/0/1/127 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915 0
53/1850/0/1/172 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

170

168

0

2.17

2.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -