Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Duszniki (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 oraz akta zbiorowe do księgi małżeństw z 1916 i 1930 roku. W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 87482-87493), 13-33 (nr O: 55490-55510), 34-76 (nr 53: 87494-87536), 88-93 (nr 53: 87537-87542) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1850/0/3/2 Księga małżeństw 1874 24
53/1850/0/3/5 Księga małżeństw 1875 47
53/1850/0/3/8 Księga małżeństw 1876 62
53/1850/0/3/11 Księga małżeństw 1877 70
53/1850/0/3/14 Księga małżeństw 1878 67
53/1850/0/3/17 Księga małżeństw 1879 60
53/1850/0/3/20 Księga małżeństw 1880 46
53/1850/0/3/23 Księga małżeństw 1881 58
53/1850/0/3/26 Księga małżeństw 1882 46
53/1850/0/3/29 Księga małżeństw 1883 74
53/1850/0/3/32 Księga małżeństw 1884 54
53/1850/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1850/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1850/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1850/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1850/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1850/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1850/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1850/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1850/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1850/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1850/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1850/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1850/0/3/74 [Księga małżeństw] 1898 0
53/1850/0/3/77 [Księga małżeństw] 1899 0
53/1850/0/3/80 [Księga małżeństw] 1900 0
53/1850/0/3/83 [Księga małżeństw] 1901 0
53/1850/0/3/86 [Księga małżeństw] 1902 0
53/1850/0/3/89 Vacat-Księga małżeństw 1902-1903 0
53/1850/0/3/92 Księga małżeństw 1903 0
53/1850/0/3/95 Księga małżeństw 1904 0
53/1850/0/3/98 Księga małżeństw 1905 0
53/1850/0/3/101 Księga małżeństw 1906 0
53/1850/0/3/104 Księga małżeństw 1907 0
53/1850/0/3/107 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1850/0/3/110 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1850/0/3/113 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1850/0/3/116 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1850/0/3/119 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1850/0/3/122 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1850/0/3/125 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1850/0/3/128 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1850/0/3/130 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1850/0/3/131 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1850/0/3/132 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1850/0/3/133 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1850/0/3/134 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1850/0/3/135 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/1850/0/3/136 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1922-1922 0
53/1850/0/3/137 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1923-1923 0
1 2

Amount of archival material

170

168

0

2.17

2.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -