Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Głuchowo (pow. kościański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1915
- brak danych - 1877 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1915 Wtóropisy (sygn.: 67-132) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 79 j.a. o sygn.: 1-3 (nr 53: 87543-87545), 4-24 (nr 0: 55511-5531), 25-66 (nr 53: 87546-87587), 133-135 (nr 53: 87588-87590), 148-154 (nr 53: 87591-87597), 161-163 (nr 53: 87598-87600) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-24
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1852/0/4/3 Księga zgonów 1877 80
53/1852/0/4/6 Księga zgonów 1878 69
53/1852/0/4/9 Księga zgonów 1879 63
53/1852/0/4/12 Księga zgonów 1880 67
53/1852/0/4/15 Księga zgonów 1881 73
53/1852/0/4/18 Księga zgonów 1882 79
53/1852/0/4/21 Księga zgonów 1883 62
53/1852/0/4/24 Księga zgonów 1884 72
53/1852/0/4/27 Księga zgonów 1885 0
53/1852/0/4/30 Księga zgonów 1886 0
53/1852/0/4/33 Księga zgonów 1887 0
53/1852/0/4/36 Księga zgonów 1888 0
53/1852/0/4/39 Księga zgonów 1889 0
53/1852/0/4/42 Księga zgonów 1890 0
53/1852/0/4/45 Księga zgonów 1891 0
53/1852/0/4/48 Księga zgonów 1892 0
53/1852/0/4/51 Księga zgonów 1893 0
53/1852/0/4/54 Księga zgonów 1894 0
53/1852/0/4/57 Księga zgonów 1895 0
53/1852/0/4/60 Księga zgonów 1896 0
53/1852/0/4/63 Księga zgonów 1897 0
53/1852/0/4/66 Księga zgonów 1898 0
53/1852/0/4/69 Księga zgonów 1877 0
53/1852/0/4/72 Księga zgonów 1878 0
53/1852/0/4/75 Księga zgonów 1879 0
53/1852/0/4/78 Księga zgonów 1880 0
53/1852/0/4/81 Księga zgonów 1881 0
53/1852/0/4/84 Księga zgonów 1882 0
53/1852/0/4/87 Księga zgonów 1883 0
53/1852/0/4/90 Księga zgonów 1884 0
53/1852/0/4/93 Księga zgonów 1885 0
53/1852/0/4/96 Księga zgonów 1886 0
53/1852/0/4/99 Księga zgonów 1887 0
53/1852/0/4/102 Księga zgonów 1888 0
53/1852/0/4/105 Księga zgonów 1889 0
53/1852/0/4/108 Księga zgonów 1890 0
53/1852/0/4/111 Księga zgonów 1891 0
53/1852/0/4/114 Księga zgonów 1892 0
53/1852/0/4/117 Księga zgonów 1893 0
53/1852/0/4/120 Księga zgonów 1894 0
53/1852/0/4/123 Księga zgonów 1895 0
53/1852/0/4/126 Księga zgonów 1896 0
53/1852/0/4/129 Księga zgonów 1897 0
53/1852/0/4/132 Księga zgonów 1898 0
53/1852/0/4/135 Księga zgonów 1899 0
53/1852/0/4/138 Księga zgonów 1899 0
53/1852/0/4/141 Księga zgonów 1900 0
53/1852/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1852/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1852/0/4/150 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1852/0/4/153 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1852/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1852/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1852/0/4/163 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1852/0/4/169 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 0
53/1852/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1852/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1852/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1852/0/4/187 Sterbe-Haupt-Register 1908-1910 0
53/1852/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1852/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1852/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1852/0/4/199 Sterbe-Haupt-Register 1911-1913 0
53/1852/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1852/0/4/208 Sterbe-Haupt-Register 1914-1916 0
53/1852/0/4/211 Sterbe-Haupt-Register 1917-1919 0
53/1852/0/4/212 Rejestr główny zgonów 1920-1922 0

Amount of archival material

214

205

0

2.77

2.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -