Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - miasto 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 89-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 115 j.a. o sygn.: 1-14 (nr 53: 87601-87614), 15-36 (nr O: 55532-55553), 37-87 (nr 53: 87615-87665), 144-145 (nr 53: 87666-87667), 149-150 (nr 53: 87668-87669), 154-157 (nr 53: 87670-87672), 159-160 (nr 53: 87673-87674), 165-168 (nr 53: 87675-87678), 171-174 (nr 53: 87679-87682), 177 (nr 53 87683), 309-311 (nr 53: 87684-87686), 328-334 (nr 53: 87687-87693) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-36
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1853/0/1/1 Księga urodzeń 1874 93
53/1853/0/1/4 Księga urodzeń 1875 439
53/1853/0/1/8 Księga urodzeń 1876 497
53/1853/0/1/12 Księga urodzeń 1877 497
53/1853/0/1/15 Księga urodzeń 1878 246
53/1853/0/1/18 Księga urodzeń 1879 256
53/1853/0/1/20 Księga urodzeń 1880 261
53/1853/0/1/23 Księga urodzeń 1881 262
53/1853/0/1/26 Księga urodzeń 1882 287
53/1853/0/1/29 Księga urodzeń 1883 298
53/1853/0/1/33 Księga urodzeń t. I 1884 264
53/1853/0/1/34 Księga urodzeń t. II 1884 32
53/1853/0/1/37 Księga urodzeń t. I 1885 0
53/1853/0/1/38 Księga urodzeń t. II 1885 0
53/1853/0/1/44 Księga urodzeń t. I 1886 0
53/1853/0/1/45 Księga urodzeń t. II 1886 0
53/1853/0/1/49 Księga urodzeń t. I 1887 0
53/1853/0/1/50 Księga urodzeń t. II 1887 0
53/1853/0/1/53 Księga urodzeń t. I 1888 0
53/1853/0/1/54 Księga urodzeń t. II 1888 0
53/1853/0/1/57 Księga urodzeń t. I 1889 0
53/1853/0/1/58 Księga urodzeń t. II 1889 0
53/1853/0/1/64 Księga urodzeń t. I 1890 0
53/1853/0/1/65 Księga urodzeń t. II 1890 0
53/1853/0/1/68 Księga urodzeń t. I 1891 0
53/1853/0/1/69 Księga urodzeń t. II 1891 0
53/1853/0/1/73 Księga urodzeń t. I 1892 0
53/1853/0/1/74 Księga urodzeń t. II 1892 0
53/1853/0/1/77 Księga urodzeń t. I 1893 0
53/1853/0/1/78 Księga urodzeń t. II 1893 0
53/1853/0/1/82 Księga urodzeń t. I 1894 0
53/1853/0/1/83 Księga urodzeń t. II 1894 0
53/1853/0/1/88 Księga urodzeń 1899 0
53/1853/0/1/89 Księga urodzeń 1874 0
53/1853/0/1/92 Księga urodzeń 1875 0
53/1853/0/1/95 Księga urodzeń 1876 0
53/1853/0/1/99 Księga urodzeń 1877 0
53/1853/0/1/102 Księga urodzeń 1878 0
53/1853/0/1/105 Księga urodzeń 1879 0
53/1853/0/1/107 Księga urodzeń 1880 0
53/1853/0/1/110 Księga urodzeń 1881 0
53/1853/0/1/113 Księga urodzeń 1882 0
53/1853/0/1/116 Księga urodzeń 1883 0
53/1853/0/1/120 Księga urodzeń 1884 0
53/1853/0/1/121 Księga urodzeń 1884 0
53/1853/0/1/124 Księga urodzeń 1885 0
53/1853/0/1/125 Księga urodzeń 1885 0
53/1853/0/1/128 Księga urodzeń 1886 0
53/1853/0/1/129 Księga urodzeń 1886 0
53/1853/0/1/133 Księga urodzeń 1887 0
53/1853/0/1/134 Księga urodzeń 1887 0
53/1853/0/1/137 Księga urodzeń 1888 0
53/1853/0/1/138 Księga urodzeń 1888 0
53/1853/0/1/141 Księga urodzeń 1889 0
53/1853/0/1/142 Księga urodzeń 1889 0
53/1853/0/1/144 Księga Akt Urodzenia t. I 1895 0
53/1853/0/1/145 Księga Miejscowa Urodzeń t. II 1895 0
53/1853/0/1/149 Rejestr urodzin t. I 1896 0
53/1853/0/1/150 Księga Akt Urodzenia t. II 1896 0
53/1853/0/1/154 Księga Akt Urodzenia t. I 1897 0
53/1853/0/1/155 Księga Akt Urodzenia t. II 1897 0
53/1853/0/1/161 Księga miejscowa urodzin t. I 1898 0
53/1853/0/1/162 Księga miejscowa urodzin t. II 1898 0
53/1853/0/1/168 Księga Akt Urodzenia t. I 1899 0
53/1853/0/1/169 Księga miejscowa urodzin t. II 1899 0
53/1853/0/1/173 Księga Akt Urodzenia t. I 1900 0
53/1853/0/1/174 Księga Akt Urodzenia t. II 1900 0
53/1853/0/1/227 Księga urodzeń Wtóropis 1890 0
53/1853/0/1/228 Księga urodzeń Wtóropis 1890 0
53/1853/0/1/231 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1891 0
53/1853/0/1/232 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1891 0
53/1853/0/1/236 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1892 0
53/1853/0/1/237 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1892 0
53/1853/0/1/241 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1893 0
53/1853/0/1/242 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1893 0
53/1853/0/1/246 Księga urodzeń Wtóropis t.I 1894 0
53/1853/0/1/247 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1894 0
53/1853/0/1/251 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1895 0
53/1853/0/1/252 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1895 0
53/1853/0/1/256 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1896 0
53/1853/0/1/257 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1896 0
53/1853/0/1/261 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1897 0
53/1853/0/1/262 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1897 0
53/1853/0/1/266 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1898 0
53/1853/0/1/267 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1898 0
53/1853/0/1/271 Księga urodzeń Wtóropis tom II 1899 0
53/1853/0/1/275 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1900 0
53/1853/0/1/276 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1900 0
53/1853/0/1/280 Księga urodzeń Wtóropis t. I 1901 0
53/1853/0/1/281 Księga urodzeń Wtóropis t. II 1901 0
53/1853/0/1/285 Księga Akt Urodzenia tom I 1901 0
53/1853/0/1/286 Księga Akt Urodzenia tom II 1901 0
53/1853/0/1/290 Księga Akt Urodzenia tom I 1902 0
53/1853/0/1/291 Księga Akt Urodzenia tom II 1902 0
53/1853/0/1/292 Księga Akt Urodzenia tom III 1902 0
53/1853/0/1/296 Księga urodzeń t. I 1902 0
53/1853/0/1/297 Księga urodzeń t. II 1902 0
53/1853/0/1/298 Księga urodzeń t. III 1902 0
53/1853/0/1/302 Księga urodzeń t. I 1903 0
53/1853/0/1/303 Księga urodzeń t. II 1903 0
1 2

Amount of archival material

636

631

0

17.87

17.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -