Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - miasto 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 89-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 115 j.a. o sygn.: 1-14 (nr 53: 87601-87614), 15-36 (nr O: 55532-55553), 37-87 (nr 53: 87615-87665), 144-145 (nr 53: 87666-87667), 149-150 (nr 53: 87668-87669), 154-157 (nr 53: 87670-87672), 159-160 (nr 53: 87673-87674), 165-168 (nr 53: 87675-87678), 171-174 (nr 53: 87679-87682), 177 (nr 53 87683), 309-311 (nr 53: 87684-87686), 328-334 (nr 53: 87687-87693) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-36
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1853/0/3/2 Księga małżeństw 1874 43
53/1853/0/3/5 Księga małżeństw 1875 179
53/1853/0/3/9 Księga małżeństw 1876 176
53/1853/0/3/13 Księga małżeństw 1877 191
53/1853/0/3/16 Księga małżeństw 1878 88
53/1853/0/3/21 Księga małżeństw 1880 108
53/1853/0/3/24 Księga małżeństw 1881 119
53/1853/0/3/27 Księga małżeństw 1882 106
53/1853/0/3/30 Księga małżeństw 1883 108
53/1853/0/3/35 Księga małżeństw 1884 109
53/1853/0/3/39 Księga małżeństw 1885 0
53/1853/0/3/46 Księga małżeństw 1886 0
53/1853/0/3/51 Księga małżeństw 1887 0
53/1853/0/3/55 Księga małżeństw 1888 0
53/1853/0/3/59 Księga małżeństw 1889 0
53/1853/0/3/66 Księga małżeństw 1890 0
53/1853/0/3/70 Księga małżeństw 1891 0
53/1853/0/3/75 Księga małżeństw 1892 0
53/1853/0/3/79 Księga małżeństw 1893 0
53/1853/0/3/84 Księga małżeństw 1894 0
53/1853/0/3/90 Księga małżeństw 1874 0
53/1853/0/3/93 Księga małżeństw 1875 0
53/1853/0/3/96 Księga małżeństw 1876 0
53/1853/0/3/100 Księga małżeństw 1877 0
53/1853/0/3/103 Księga małżeństw 1878 0
53/1853/0/3/108 Księga małżeństw 1880 0
53/1853/0/3/111 Księga małżeństw 1881 0
53/1853/0/3/114 Księga małżeństw 1882 0
53/1853/0/3/117 Księga małżeństw 1883 0
53/1853/0/3/122 Księga małżeństw 1884 0
53/1853/0/3/126 Księga małżeństw 1885 0
53/1853/0/3/130 Księga małżeństw 1886 0
53/1853/0/3/135 Księga małżeństw 1887 0
53/1853/0/3/139 Księga małżeństw 1888 0
53/1853/0/3/143 Księga małżeństw 1889 0
53/1853/0/3/146 Księga miejscowa małżeństw 1895 0
53/1853/0/3/151 Księga miejscowa małżeństw 1896 0
53/1853/0/3/156 Księga miejscowa małżeństw 1897 0
53/1853/0/3/163 Księga miejscowa małżeństw 1898 0
53/1853/0/3/170 Księga miejscowa małżeństw 1899 0
53/1853/0/3/175 Księga miejscowa ślubów 1900 0
53/1853/0/3/229 Księga małżeństw Wtóropis 1890 0
53/1853/0/3/233 Księga małżeństw Wtóropis 1891 0
53/1853/0/3/238 Księga małżeństw Wtóropis 1892 0
53/1853/0/3/243 Księga małżeństw Wtóropis 1893 0
53/1853/0/3/248 Księga małżeństw Wtóropis 1894 0
53/1853/0/3/253 Księga małżeństw Wtóropis 1895 0
53/1853/0/3/258 Księga małżeństw Wtóropis 1896 0
53/1853/0/3/263 Księga małżeństw Wtóropis 1897 0
53/1853/0/3/268 Księga małżeństw Wtóropis 1898 0
53/1853/0/3/272 Księga małżeństw Wtóropis 1899 0
53/1853/0/3/277 Księga małżeństw Wtóropis 1900 0
53/1853/0/3/282 Księga małżeństw Wtóropis 1901 0
53/1853/0/3/287 Księga miejscowa ślubów 1901 0
53/1853/0/3/293 Księga miejscowa małżeństw 1902 0
53/1853/0/3/299 Księga małżeństw t. I 1902 0
53/1853/0/3/305 Księga małżeństw t. I 1903 0
53/1853/0/3/312 Księga małżeństw t. I 1903 0
53/1853/0/3/319 Księga małżeństw tom I 1904 0
53/1853/0/3/325 Księga miejscowa małżeństw t. I 1904 0
53/1853/0/3/332 Księga miejscowa małżeństw 1905 0
53/1853/0/3/338 Księga małżeństw t. I 1905 0
53/1853/0/3/344 Księga małżeństw 1906 0
53/1853/0/3/350 Księga małżeństw [wtóropis] 1906 0
53/1853/0/3/356 Księga małżeństw [wtóropis] 1907 0
53/1853/0/3/362 Księga miejscowa małżeństw 1907-1907 0
53/1853/0/3/370 Księga miejscowa ślubów 1908-1908 0
53/1853/0/3/377 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1853/0/3/383 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1853/0/3/391 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1853/0/3/510 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1853/0/3/515 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1853/0/3/521 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1853/0/3/534 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1853/0/3/540 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1853/0/3/546 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1853/0/3/557 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1853/0/3/566 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1853/0/3/572 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1853/0/3/578 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1853/0/3/596 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1853/0/3/597 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1853/0/3/598 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1853/0/3/599 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1853/0/3/600 Księga małżeństw tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1853/0/3/601 Księga małżeństw tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1853/0/3/602 Księga małżeństw tom III [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1853/0/3/603 Księga małżeństw tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1853/0/3/604 Księga małżeństw tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1853/0/3/605 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/1853/0/3/621 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1853/0/3/634 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0

Amount of archival material

636

631

0

17.87

17.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -