Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - miasto 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 89-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 115 j.a. o sygn.: 1-14 (nr 53: 87601-87614), 15-36 (nr O: 55532-55553), 37-87 (nr 53: 87615-87665), 144-145 (nr 53: 87666-87667), 149-150 (nr 53: 87668-87669), 154-157 (nr 53: 87670-87672), 159-160 (nr 53: 87673-87674), 165-168 (nr 53: 87675-87678), 171-174 (nr 53: 87679-87682), 177 (nr 53 87683), 309-311 (nr 53: 87684-87686), 328-334 (nr 53: 87687-87693) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-36
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1853/0/4/3 Księga zgonów 1874 71
53/1853/0/4/6 Księga zgonów 1875 324
53/1853/0/4/10 Księga zgonów t. I 1876 246
53/1853/0/4/11 Księga zgonów t. II 1876 164
53/1853/0/4/14 Księga zgonów 1877 343
53/1853/0/4/17 Księga zgonów 1878 212
53/1853/0/4/19 Księga zgonów 1879 197
53/1853/0/4/22 Księga zgonów 1880 223
53/1853/0/4/25 Księga zgonów 1881 227
53/1853/0/4/28 Księga zgonów 1882 227
53/1853/0/4/31 Księga zgonów t. I 1883 247
53/1853/0/4/32 Księga zgonów t II 1883 43
53/1853/0/4/36 Księga zgonów 1884 239
53/1853/0/4/40 Księga zgonów 1885 0
53/1853/0/4/47 Księga zgonów t. I 1886 0
53/1853/0/4/48 Księga zgonów t. II 1886 0
53/1853/0/4/52 Księga zgonów 1887 0
53/1853/0/4/56 Księga zgonów 1888 0
53/1853/0/4/60 Księga zgonów 1889 0
53/1853/0/4/67 Księga zgonów 1890 0
53/1853/0/4/71 Księga zgonów t. I 1891 0
53/1853/0/4/72 Księga zgonów t. II 1891 0
53/1853/0/4/76 Księga zgonów 1892 0
53/1853/0/4/80 Księga zgonów t. I 1893 0
53/1853/0/4/81 Księga zgonów t. II 1893 0
53/1853/0/4/85 Księga zgonów t. I 1894 0
53/1853/0/4/86 Księga zgonów t. II 1894 0
53/1853/0/4/91 Księga zgonów 1874 0
53/1853/0/4/94 Księga zgonów 1875 0
53/1853/0/4/97 Księga zgonów 1876 0
53/1853/0/4/98 Księga zgonów 1876 0
53/1853/0/4/101 Księga zgonów 1877 0
53/1853/0/4/104 Księga zgonów 1878 0
53/1853/0/4/106 Księga zgonów 1879 0
53/1853/0/4/109 Księga zgonów 1880 0
53/1853/0/4/112 Księga zgonów 1881 0
53/1853/0/4/115 Księga zgonów 1882 0
53/1853/0/4/118 Księga zgonów 1883 0
53/1853/0/4/119 Księga zgonów 1883 0
53/1853/0/4/123 Księga zgonów 1884 0
53/1853/0/4/127 Księga zgonów 1885 0
53/1853/0/4/131 Księga zgonów 1886 0
53/1853/0/4/132 Księga zgonów 1886 0
53/1853/0/4/136 Księga zgonów 1887 0
53/1853/0/4/140 Księga zgonów 1888 0
53/1853/0/4/147 Księga miejscowa zgonów t. I 1895 0
53/1853/0/4/148 Księga miejscowa zgonów t. II 1895 0
53/1853/0/4/152 Księga miejscowa zgonów t. I 1896 0
53/1853/0/4/153 Księga Miejscowa Zgonów t. II 1896 0
53/1853/0/4/157 Księga aktów zejścia t. I 1897 0
53/1853/0/4/158 Księga Miejscowa Zgonów t. II 1897 0
53/1853/0/4/164 Księga miejscowa zgonów t. I 1898 0
53/1853/0/4/165 Księga aktów zejścia t. II 1898 0
53/1853/0/4/171 Księga aktów zejścia t.I 1899 0
53/1853/0/4/172 Księga aktów zejścia t. II 1899 0
53/1853/0/4/176 Księga Miejscowa Zgonów t. I 1900 0
53/1853/0/4/177 Księga Miejscowa Zgonów t. II 1900 0
53/1853/0/4/226 Księga zgonów Wtóropis 1889 0
53/1853/0/4/230 Księga zgonów Wtóropis 1890 0
53/1853/0/4/234 Księga zgonów Wtóropis t. I 1891 0
53/1853/0/4/235 Księga zgonów Wtóropis t. II 1891 0
53/1853/0/4/239 Księga zgonów Wtóropis t. I 1892 0
53/1853/0/4/240 Księga zgonów Wtóropis t. II 1892 0
53/1853/0/4/244 Księga zgonów Wtóropis t. I 1893 0
53/1853/0/4/245 Księga zgonów Wtóropis t. II 1893 0
53/1853/0/4/249 Księga zgonów Wtóropis t. I 1894 0
53/1853/0/4/250 Księga zgonów Wtóropis t. II 1894 0
53/1853/0/4/254 Księga zgonów Wtóropis t. I 1895 0
53/1853/0/4/255 Księga zgonów Wtóropis t. II 1895 0
53/1853/0/4/259 Księga zgonów Wtóropis t. I 1896 0
53/1853/0/4/260 Księga zgonów Wtóropis t. II 1896 0
53/1853/0/4/264 Księga zgonów Wtóropis t. I 1897 0
53/1853/0/4/265 Księga zgonów Wtóropis t. II 1897 0
53/1853/0/4/269 Księga zgonów Wtóropis t. I 1898 0
53/1853/0/4/270 Księga zgonów Wtóropis tom II 1898 0
53/1853/0/4/273 Księga zgonów Wtóropis t. I 1899 0
53/1853/0/4/274 Księga zgonów Wtóropis t. II 1899 0
53/1853/0/4/278 Księga zgonów Wtóropis t. I 1900 0
53/1853/0/4/279 Księga zgonów Wtóropis t. II 1900 0
53/1853/0/4/283 Księga zgonów Wtóropis t. I 1901 0
53/1853/0/4/284 Księga zgonów Wtóropis t. II 1901 0
53/1853/0/4/288 Księga Miejscowa Zgonów tom I 1901 0
53/1853/0/4/289 Księga Miejscowa Zgonów tom II 1901 0
53/1853/0/4/294 Księga Miejscowa Zgonów tom I 1902 0
53/1853/0/4/295 Księga Miejscowa Zgonów tom II 1902 0
53/1853/0/4/300 Księga zgonów t. I 1902 0
53/1853/0/4/301 Księga zgonów 1902 0
53/1853/0/4/306 Księga zgonów t. I 1903 0
53/1853/0/4/307 Księga zgonów t. II 1903 0
53/1853/0/4/308 Księga zgonów t. III 1903 0
53/1853/0/4/313 Księga zgonów t. I 1903 0
53/1853/0/4/314 Księga zgonów t. II 1903 0
53/1853/0/4/315 Księga zgonów t. III 1903 0
53/1853/0/4/320 Księga zgonów tom I 1904 0
53/1853/0/4/321 Księga zgonów tom II 1904 0
53/1853/0/4/326 Księga miejscowa zgonów t. I 1904 0
53/1853/0/4/327 Księga miejscowa zgonów t. II 1904 0
53/1853/0/4/333 Księga miejscowa zgonów (t. I) 1905 0
53/1853/0/4/334 Księga miejscowa zgonów (t. II) 1905 0
53/1853/0/4/339 Księga zgonów t. I 1905 0
1 2

Amount of archival material

636

631

0

17.87

17.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -