Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - miasto 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 89-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 115 j.a. o sygn.: 1-14 (nr 53: 87601-87614), 15-36 (nr O: 55532-55553), 37-87 (nr 53: 87615-87665), 144-145 (nr 53: 87666-87667), 149-150 (nr 53: 87668-87669), 154-157 (nr 53: 87670-87672), 159-160 (nr 53: 87673-87674), 165-168 (nr 53: 87675-87678), 171-174 (nr 53: 87679-87682), 177 (nr 53 87683), 309-311 (nr 53: 87684-87686), 328-334 (nr 53: 87687-87693) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-36

Amount of archival material

636

631

0

17.87

17.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -