Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 87-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 131 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 53: 87694-87695), 3-13 (nr O: 41127-41137), 14-43 (nr O: 55554-55583), 44-86 (nr 53: 87696-87738), 144-167 (nr 53: 87739-87762), 203-210 (nr 53:87763-87770), 217-221 (nr 53: 87771-87775), 225-232 (nr 53: 87776-87783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-19, 21-43
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1854/0/1/1 Księga urodzeń 1874 84
53/1854/0/1/4 Księga urodzeń 1875 374
53/1854/0/1/7 Księga urodzeń 1876 328
53/1854/0/1/10 Księga urodzeń 1877 366
53/1854/0/1/14 Księga urodzeń t. I 1878 225
53/1854/0/1/15 Księga urodzeń t. II 1878 176
53/1854/0/1/20 Księga urodzeń t. I 1879 0
53/1854/0/1/21 Księga urodzeń t. II 1879 184
53/1854/0/1/24 Księga urodzeń t. I 1880 223
53/1854/0/1/25 Księga urodzeń t. II 1880 181
53/1854/0/1/28 Księga urodzeń t. I 1881 219
53/1854/0/1/29 Księga urodzeń t. II 1881 138
53/1854/0/1/32 Księga urodzeń t. I 1882 225
53/1854/0/1/33 Księga urodzeń t. II 1882 140
53/1854/0/1/36 Księga urodzeń t. I 1883 221
53/1854/0/1/37 Księga urodzeń t. II 1883 177
53/1854/0/1/40 Księga urodzeń t. I 1884 218
53/1854/0/1/41 Księga urodzeń t. II 1884 163
53/1854/0/1/44 Księga urodzeń t. I 1885 0
53/1854/0/1/45 Księga urodzeń t. II 1885 0
53/1854/0/1/52 Księga urodzeń 1886 0
53/1854/0/1/55 Księga urodzeń t. I 1887 0
53/1854/0/1/56 Księga urodzeń t. II 1887 0
53/1854/0/1/59 Księga urodzeń 1888 0
53/1854/0/1/64 Księga urodzeń t. I 1889 0
53/1854/0/1/65 Księga urodzeń t. II 1889 0
53/1854/0/1/68 Księga urodzeń t. I 1890 0
53/1854/0/1/69 Księga urodzeń t. II 1890 0
53/1854/0/1/72 Księga urodzeń t. I 1891 0
53/1854/0/1/73 Księga urodzeń t. II 1891 0
53/1854/0/1/76 Księga urodzeń 1892 0
53/1854/0/1/79 Księga urodzeń t. I 1893 0
53/1854/0/1/80 Księga urodzeń t. II 1893 0
53/1854/0/1/83 Księga urodzeń t. I 1894 0
53/1854/0/1/84 Księga urodzeń t. II 1894 0
53/1854/0/1/89 Księga urodzeń 1875 0
53/1854/0/1/92 Księga urodzeń 1876 0
53/1854/0/1/95 Księga urodzeń 1877 0
53/1854/0/1/98 Księga urodzeń 1878 0
53/1854/0/1/99 Księga urodzeń 1878 0
53/1854/0/1/104 Księga urodzeń 1879 0
53/1854/0/1/105 Księga urodzeń 1879 0
53/1854/0/1/108 Księga urodzeń 1880 0
53/1854/0/1/109 Księga urodzeń 1880 0
53/1854/0/1/112 Księga urodzeń 1881 0
53/1854/0/1/113 Księga urodzeń 1881 0
53/1854/0/1/116 Księga urodzeń 1882 0
53/1854/0/1/117 Księga urodzeń 1882 0
53/1854/0/1/120 Księga urodzeń 1883 0
53/1854/0/1/121 Księga urodzeń 1883 0
53/1854/0/1/124 Księga urodzeń 1884 0
53/1854/0/1/125 Księga urodzeń 1884 0
53/1854/0/1/128 Księga urodzeń 1885 0
53/1854/0/1/129 Księga urodzeń 1885 0
53/1854/0/1/132 Księga urodzeń 1886 0
53/1854/0/1/135 Księga urodzeń 1887 0
53/1854/0/1/136 Księga urodzeń 1887 0
53/1854/0/1/139 Księga urodzeń 1888 0
53/1854/0/1/141 Księga urodzeń 1889 0
53/1854/0/1/142 Księga urodzeń 1889 0
53/1854/0/1/144 Księga urodzeń t. I 1895 0
53/1854/0/1/145 Geburts-Nebenregister t. II 1895 0
53/1854/0/1/148 Geburts-Nebenregister t. I 1896 0
53/1854/0/1/149 Księga Akt Urodzenia t. II 1896 0
53/1854/0/1/152 Geburts-Nebenregister t. I 1897 0
53/1854/0/1/153 Geburts-Nebenregister t. II 1897 0
53/1854/0/1/156 Księga Akt Urodzenia t. I 1898 0
53/1854/0/1/157 Geburts-Nebenregister t. II 1898 0
53/1854/0/1/160 Księga Akt Urodzenia t. I 1899 0
53/1854/0/1/161 Księga Akt Urodzenia t. II 1899 0
53/1854/0/1/164 Księga Akt Urodzenia t. I 1900 0
53/1854/0/1/165 Księga Akt Urodzenia t. II 1900 0
53/1854/0/1/168 Księga urodzeń t. I 1890 0
53/1854/0/1/169 Księga urodzeń t. II 1890 0
53/1854/0/1/171 Księga urodzeń t. I 1891 0
53/1854/0/1/172 Księga urodzeń t. II 1891 0
53/1854/0/1/174 Księga urodzeń 1892 0
53/1854/0/1/176 Księga urodzeń t. I 1893 0
53/1854/0/1/177 Księga urodzeń t. II 1893 0
53/1854/0/1/179 Księga urodzeń t. I 1894 0
53/1854/0/1/180 Księga urodzeń t. II 1894 0
53/1854/0/1/182 Księga urodzeń t. I 1895 0
53/1854/0/1/183 Księga urodzeń t. II 1895 0
53/1854/0/1/185 Księga urodzeń t. I 1896 0
53/1854/0/1/186 Księga urodzeń t. II 1896 0
53/1854/0/1/188 Księga urodzeń t. I 1897 0
53/1854/0/1/189 Księga urodzeń t. II 1897 0
53/1854/0/1/191 Księga urodzeń t. I 1898 0
53/1854/0/1/192 Księga urodzeń t. II 1898 0
53/1854/0/1/194 Księga urodzeń t. I 1899 0
53/1854/0/1/195 Księga urodzeń t. II 1899 0
53/1854/0/1/197 Księga urodzeń t. I 1900 0
53/1854/0/1/198 Księga urodzeń t. II 1900 0
53/1854/0/1/200 Księga urodzeń t. I 1901 0
53/1854/0/1/201 Księga urodzeń t. II 1901 0
53/1854/0/1/203 Księga Akt Urodzenia tom I 1901 0
53/1854/0/1/204 Księga Akt Urodzenia tom II 1901 0
53/1854/0/1/207 Geburts-Nebenregister tom I 1902 0
53/1854/0/1/208 Geburts-Nebenregister tom II 1902 0
53/1854/0/1/211 Księga urodzeń t. I 1902 0
1 2

Amount of archival material

313

310

0

7.03

6.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -