Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 87-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 131 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 53: 87694-87695), 3-13 (nr O: 41127-41137), 14-43 (nr O: 55554-55583), 44-86 (nr 53: 87696-87738), 144-167 (nr 53: 87739-87762), 203-210 (nr 53:87763-87770), 217-221 (nr 53: 87771-87775), 225-232 (nr 53: 87776-87783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-19, 21-43
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1854/0/3/2 Księga małżeństw 1874 48
53/1854/0/3/5 Księga małżeństw 1875 107
53/1854/0/3/8 Księga małżeństw 1876 111
53/1854/0/3/11 Księga małżeństw 1877 95
53/1854/0/3/16 Księga małżeństw t. I 1878 96
53/1854/0/3/17 Księga małżeństw t. II 1878 26
53/1854/0/3/22 Księga małżeństw 1879 152
53/1854/0/3/26 Księga małżeństw 1880 123
53/1854/0/3/30 Księga małżeństw 1881 129
53/1854/0/3/34 Księga małżeństw 1882 129
53/1854/0/3/38 Księga małżeństw 1883 148
53/1854/0/3/42 Księga małżeństw 1884 155
53/1854/0/3/46 Księga małżeństw 1885 0
53/1854/0/3/53 Księga małżeństw 1886 0
53/1854/0/3/57 Księga małżeństw 1887 0
53/1854/0/3/60 Księga małżeństw 1888 0
53/1854/0/3/66 Księga małżeństw 1889 0
53/1854/0/3/70 Księga małżeństw 1890 0
53/1854/0/3/74 Księga małżeństw 1891 0
53/1854/0/3/77 Księga małżeństw 1892 0
53/1854/0/3/81 Księga małżeństw 1893 0
53/1854/0/3/85 Księga małżeństw 1894 0
53/1854/0/3/87 Księga małżeństw 1874 0
53/1854/0/3/90 Księga małżeństw 1875 0
53/1854/0/3/93 Księga małżeństw 1876 0
53/1854/0/3/96 Księga małżeństw 1877 0
53/1854/0/3/100 Księga małżeństw 1878 0
53/1854/0/3/101 Księga małżeństw 1878 0
53/1854/0/3/106 Księga małżeństw 1879 0
53/1854/0/3/110 Księga małżeństw 1880 0
53/1854/0/3/114 Księga małżeństw 1881 0
53/1854/0/3/118 Księga małżeństw 1882 0
53/1854/0/3/122 Księga małżeństw 1883 0
53/1854/0/3/126 Księga małżeństw 1884 0
53/1854/0/3/130 Księga małżeństw 1885 0
53/1854/0/3/133 Księga małżeństw 1886 0
53/1854/0/3/137 Księga małżeństw 1887 0
53/1854/0/3/140 Księga małżeństw 1888 0
53/1854/0/3/143 Księga małżeństw 1889 0
53/1854/0/3/146 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1854/0/3/150 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1854/0/3/154 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1854/0/3/158 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1854/0/3/162 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1854/0/3/166 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1854/0/3/170 Księga małżeństw 1890 0
53/1854/0/3/173 Księga małżeństw 1891 0
53/1854/0/3/175 Księga małżeństw 1892 0
53/1854/0/3/178 Księga małżeństw 1893 0
53/1854/0/3/181 Księga małżeństw 1894 0
53/1854/0/3/184 Księga małżeństw 1895 0
53/1854/0/3/187 Księga małżeństw 1896 0
53/1854/0/3/190 Księga małżeństw 1897 0
53/1854/0/3/193 Księga małżeństw 1898 0
53/1854/0/3/196 Księga małżeństw 1899 0
53/1854/0/3/199 Księga małżeństw 1900 0
53/1854/0/3/202 Księga małżeństw 1901 0
53/1854/0/3/205 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1854/0/3/209 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1854/0/3/213 Księga małżeństw t. I 1902 0
53/1854/0/3/216 Księga małżeństw t. I 1903 0
53/1854/0/3/219 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1854/0/3/224 Księga małżeństw tom I 1904 0
53/1854/0/3/227 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1854/0/3/231 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1854/0/3/235 Księga małżeństw 1905 0
53/1854/0/3/238 Heirats-Nebenregister 1906 0
53/1854/0/3/242 Księga małżeństw [wtóropis] 1906 0
53/1854/0/3/245 Księga małżeństw [wtóropis] 1907-1907 0
53/1854/0/3/248 Heirats-Nebenregister 1907-1907 0
53/1854/0/3/252 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1854/0/3/256 Księga małżeństw 1908-1908 0
53/1854/0/3/259 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/1854/0/3/263 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/1854/0/3/267 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1854/0/3/269 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1854/0/3/272 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1854/0/3/276 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1854/0/3/278 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1854/0/3/280 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1854/0/3/284 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1854/0/3/288 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1854/0/3/290 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1854/0/3/293 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1854/0/3/302 Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1917 0
53/1854/0/3/303 Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1854/0/3/304 Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1854/0/3/305 Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1854/0/3/306 Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/1854/0/3/309 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1854/0/3/312 Heirats -Nebebregister 1916-1916 0

Amount of archival material

313

310

0

7.03

6.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -