Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 87-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 131 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 53: 87694-87695), 3-13 (nr O: 41127-41137), 14-43 (nr O: 55554-55583), 44-86 (nr 53: 87696-87738), 144-167 (nr 53: 87739-87762), 203-210 (nr 53:87763-87770), 217-221 (nr 53: 87771-87775), 225-232 (nr 53: 87776-87783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-19, 21-43
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1854/0/4/3 Księga zgonów 1874 50
53/1854/0/4/6 Księga zgonów 1875 180
53/1854/0/4/9 Księga zgonów 1876 251
53/1854/0/4/12 Księga zgonów 1877 252
53/1854/0/4/18 Księga zgonów t. I 1878 133
53/1854/0/4/19 Księga zgonów t. II 1878 141
53/1854/0/4/23 Księga zgonów 1879 250
53/1854/0/4/27 Księga zgonów 1880 218
53/1854/0/4/31 Księga zgonów 1881 216
53/1854/0/4/35 Księga zgonów 1882 90
53/1854/0/4/39 Księga zgonów 1883 261
53/1854/0/4/43 Księga zgonów 1884 236
53/1854/0/4/47 Księga zgonów 1885 0
53/1854/0/4/54 Księga zgonów 1886 0
53/1854/0/4/58 Księga zgonów 1887 0
53/1854/0/4/61 Księga zgonów 1888 0
53/1854/0/4/67 Księga zgonów 1889 0
53/1854/0/4/71 Księga zgonów 1890 0
53/1854/0/4/75 Księga zgonów 1891 0
53/1854/0/4/78 Księga zgonów 1892 0
53/1854/0/4/82 Księga zgonów 1893 0
53/1854/0/4/86 Księga zgonów 1894 0
53/1854/0/4/88 Księga zgonów 1874 0
53/1854/0/4/91 Księga zgonów 1875 0
53/1854/0/4/94 Księga zgonów 1876 0
53/1854/0/4/97 Księga zgonów 1877 0
53/1854/0/4/102 Księga zgonów 1878 0
53/1854/0/4/103 Księga zgonów 1878 0
53/1854/0/4/107 Księga zgonów 1879 0
53/1854/0/4/111 Księga zgonów 1880 0
53/1854/0/4/115 Księga zgonów 1881 0
53/1854/0/4/119 Księga zgonów 1882 0
53/1854/0/4/123 Księga zgonów 1883 0
53/1854/0/4/127 Księga zgonów 1884 0
53/1854/0/4/131 Księga zgonów 1885 0
53/1854/0/4/134 Księga zgonów 1886 0
53/1854/0/4/138 Księga zgonów 1887 0
53/1854/0/4/147 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1854/0/4/151 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1854/0/4/155 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1854/0/4/159 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1854/0/4/163 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1854/0/4/167 [Księga zgonów] 1900 0
53/1854/0/4/206 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1854/0/4/210 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1854/0/4/220 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1854/0/4/228 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1854/0/4/232 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1854/0/4/239 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1854/0/4/249 [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907 0
53/1854/0/4/253 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1854/0/4/260 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/1854/0/4/264 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1854/0/4/273 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1854/0/4/281 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1854/0/4/285 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1854/0/4/294 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1854/0/4/307 Księga zgonów wtóropis [Rejestr poboczny zgonów] 1921-1921 0
53/1854/0/4/310 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1854/0/4/313 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0

Amount of archival material

313

310

0

7.03

6.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -