Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 87-143) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 131 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 53: 87694-87695), 3-13 (nr O: 41127-41137), 14-43 (nr O: 55554-55583), 44-86 (nr 53: 87696-87738), 144-167 (nr 53: 87739-87762), 203-210 (nr 53:87763-87770), 217-221 (nr 53: 87771-87775), 225-232 (nr 53: 87776-87783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-19, 21-43

Amount of archival material

313

310

0

7.03

6.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -