Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 80-155 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 41361-41372), 13-33 (nr 0: 55605-55625), a zdigitalizowano (skany) 143 j.a. o sygn.:1-33 (nr 53:95541-95573), 34-79 (nr 53: 87842-87887), 159-199 (nr 53: 87888-87928), 202 (nr 53 87929), 204-211 (nr 53: 87930-87937), 221-234 (nr 53: 87938-87951) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 159-199, 202, 204-211, 221-234
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1857/0/1/1 Księga urodzeń 1874 29
53/1857/0/1/4 Księga urodzeń 1875 134
53/1857/0/1/7 Księga urodzeń 1876 133
53/1857/0/1/10 Księga urodzeń 1877 479
53/1857/0/1/13 Księga urodzeń 1878 496
53/1857/0/1/16 Księga urodzeń 1879 499
53/1857/0/1/19 Księga urodzeń 1880 465
53/1857/0/1/22 Księga urodzeń 1881 465
53/1857/0/1/25 Księga urodzeń 1882 503
53/1857/0/1/28 Księga urodzeń 1883 455
53/1857/0/1/31 Księga urodzeń 1884 511
53/1857/0/1/34 Księga urodzeń 1885 257
53/1857/0/1/37 Księga urodzeń 1886 229
53/1857/0/1/40 Księga urodzeń 1887 266
53/1857/0/1/43 Księga urodzeń 1888 261
53/1857/0/1/46 Księga urodzeń 1889 249
53/1857/0/1/49 Księga urodzeń 1890 473
53/1857/0/1/52 Księga urodzeń 1891 255
53/1857/0/1/55 Księga urodzeń 1892 248
53/1857/0/1/58 Księga urodzeń 1893 252
53/1857/0/1/61 Księga urodzeń 1894 248
53/1857/0/1/64 Księga urodzeń 1895 259
53/1857/0/1/67 Księga urodzeń 1896 232
53/1857/0/1/74 Księga urodzeń 1897 249
53/1857/0/1/77 Księga urodzeń 1898 232
53/1857/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1857/0/1/83 Księga urodzeń 1875 0
53/1857/0/1/86 Księga urodzeń 1876 0
53/1857/0/1/89 Księga urodzeń 1877 0
53/1857/0/1/92 Księga urodzeń 1878 0
53/1857/0/1/95 Księga urodzeń 1879 0
53/1857/0/1/98 Księga urodzeń 1880 0
53/1857/0/1/101 Księga urodzeń 1881 0
53/1857/0/1/104 Księga urodzeń 1882 0
53/1857/0/1/107 Księga urodzeń 1883 0
53/1857/0/1/110 Księga urodzeń 1884 0
53/1857/0/1/113 Księga urodzeń 1885 0
53/1857/0/1/116 Księga urodzeń 1886 0
53/1857/0/1/119 Księga urodzeń 1887 0
53/1857/0/1/120 Księga urodzeń 1887 0
53/1857/0/1/123 Księga urodzeń 1888 0
53/1857/0/1/126 Księga urodzeń 1889 0
53/1857/0/1/129 Księga urodzeń 1890 0
53/1857/0/1/132 Księga urodzeń 1891 0
53/1857/0/1/135 Księga urodzeń 1892 0
53/1857/0/1/138 Księga urodzeń 1893 0
53/1857/0/1/141 Księga urodzeń 1894 0
53/1857/0/1/144 Księga urodzeń 1895 0
53/1857/0/1/147 Księga urodzeń 1896 0
53/1857/0/1/150 Księga urodzeń 1897 0
53/1857/0/1/153 Księga urodzeń 1898 0
53/1857/0/1/156 Księga urodzeń 1899 0
53/1857/0/1/162 Księga Akt Urodzenia 1899 230
53/1857/0/1/166 Geburts-Neben-Register 1900 230
53/1857/0/1/200 Księga Akt Urodzenia 1900 0
53/1857/0/1/204 Księga Akt Urodzenia 1901 497
53/1857/0/1/208 Księga Akt Urodzenia 1902 241
53/1857/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1857/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1857/0/1/218 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1857/0/1/221 Księga urodzeń 1903 241
53/1857/0/1/226 Księga urodzeń 1904 237
53/1857/0/1/230 Księga urodzeń 1905 209
53/1857/0/1/235 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1857/0/1/238 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1857/0/1/241 Księga urodzeń 1906-1906 0
53/1857/0/1/246 Księga urodzeń 1907-1907 0
53/1857/0/1/251 Księga akt urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 0
53/1857/0/1/255 Geburts-Neben -Register 1906-1906 0
53/1857/0/1/258 Geburts-Neben -Register 1907-1907 0
53/1857/0/1/261 Geburts-Neben -Register 1908-1908 0
53/1857/0/1/264 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 0
53/1857/0/1/269 Geburts-Neben -Register 1909-1909 0
53/1857/0/1/272 Geburts-Neben -Register 1910-1910 0
53/1857/0/1/277 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1857/0/1/280 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1857/0/1/286 Geburts-Neben -Register 1911-1911 0
53/1857/0/1/289 Geburts-Neben -Register 1912-1912 0
53/1857/0/1/292 Geburts-Neben -Register 1913-1913 0
53/1857/0/1/295 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1857/0/1/299 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1857/0/1/304 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1857/0/1/307 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1857/0/1/329 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

347

328

0

11.54

10.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -