Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 80-155 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 41361-41372), 13-33 (nr 0: 55605-55625), a zdigitalizowano (skany) 143 j.a. o sygn.:1-33 (nr 53:95541-95573), 34-79 (nr 53: 87842-87887), 159-199 (nr 53: 87888-87928), 202 (nr 53 87929), 204-211 (nr 53: 87930-87937), 221-234 (nr 53: 87938-87951) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 159-199, 202, 204-211, 221-234
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1857/0/3/2 Księga małżeństw 1874 7
53/1857/0/3/5 Księga małżeństw 1875 47
53/1857/0/3/8 Księga małżeństw 1876 37
53/1857/0/3/11 Księga małżeństw 1877 148
53/1857/0/3/14 Księga małżeństw 1878 160
53/1857/0/3/17 Księga małżeństw 1879 164
53/1857/0/3/20 Księga małżeństw 1880 177
53/1857/0/3/23 Księga małżeństw 1881 148
53/1857/0/3/26 Księga małżeństw 1882 184
53/1857/0/3/29 Księga małżeństw 1883 181
53/1857/0/3/32 Księga małżeństw 1884 213
53/1857/0/3/35 Księga małżeństw 1885 94
53/1857/0/3/38 Księga małżeństw 1886 103
53/1857/0/3/41 Księga małżeństw 1887 182
53/1857/0/3/44 Księga małżeństw 1888 94
53/1857/0/3/47 Księga małżeństw 1889 107
53/1857/0/3/50 Księga małżeństw 1890 82
53/1857/0/3/53 Księga małżeństw 1891 88
53/1857/0/3/56 Księga małżeństw 1892 96
53/1857/0/3/59 Księga małżeństw 1893 102
53/1857/0/3/62 Księga małżeństw 1894 74
53/1857/0/3/65 Księga małżeństw 1895 85
53/1857/0/3/68 Księga małżeństw 1896 92
53/1857/0/3/75 Księga małżeństw 1897 80
53/1857/0/3/78 Księga małżeństw 1898 68
53/1857/0/3/81 Księga małżeństw 1874 0
53/1857/0/3/84 Księga małżeństw 1875 0
53/1857/0/3/87 Księga małżeństw 1876 0
53/1857/0/3/90 Księga małżeństw 1877 0
53/1857/0/3/93 Księga małżeństw 1878 0
53/1857/0/3/96 Księga małżeństw 1879 0
53/1857/0/3/99 Księga małżeństw 1880 0
53/1857/0/3/102 Księga małżeństw 1881 0
53/1857/0/3/105 Księga małżeństw 1882 0
53/1857/0/3/108 Księga małżeństw 1883 0
53/1857/0/3/111 Księga małżeństw 1884 0
53/1857/0/3/114 Księga małżeństw 1885 0
53/1857/0/3/117 Księga małżeństw 1886 0
53/1857/0/3/121 Księga małżeństw 1887 0
53/1857/0/3/124 Księga małżeństw 1888 0
53/1857/0/3/127 Księga małżeństw 1889 0
53/1857/0/3/130 Księga małżeństw 1890 0
53/1857/0/3/133 Księga małżeństw 1891 0
53/1857/0/3/136 Księga małżeństw 1892 0
53/1857/0/3/139 Księga małżeństw 1893 0
53/1857/0/3/142 Księga małżeństw 1894 0
53/1857/0/3/145 Księga małżeństw 1895 0
53/1857/0/3/148 Księga małżeństw 1896 0
53/1857/0/3/151 Księga małżeństw 1897 0
53/1857/0/3/154 Księga małżeństw 1898 0
53/1857/0/3/157 Księga małżeństw 1899 0
53/1857/0/3/163 Księga Akt Małżeństwa 1899 73
53/1857/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1900 98
53/1857/0/3/201 Księga Akt Małżeństwa 1900 0
53/1857/0/3/205 Księga Akt Małżeństwa 1901 95
53/1857/0/3/209 Księga Akt Małżeństwa 1902 77
53/1857/0/3/213 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1857/0/3/216 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1857/0/3/219 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1857/0/3/223 Księga małżeństw 1903 78
53/1857/0/3/227 Księga małżeństw 1904 65
53/1857/0/3/231 Księga małżeństw 1905 80
53/1857/0/3/236 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1857/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1857/0/3/242 Księga małżeństw 1906-1906 0
53/1857/0/3/247 Księga małżeństw 1907-1907 0
53/1857/0/3/252 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 0
53/1857/0/3/256 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1857/0/3/259 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1857/0/3/262 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1857/0/3/265 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1857/0/3/270 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1857/0/3/274 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1857/0/3/275 Rejestr małżeństw (wtóropisów) [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1857/0/3/278 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1857/0/3/281 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1857/0/3/287 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1857/0/3/290 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1857/0/3/293 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1857/0/3/296 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1857/0/3/300 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1857/0/3/305 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1857/0/3/308 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1857/0/3/310 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1857/0/3/311 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1857/0/3/312 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/1857/0/3/313 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1857/0/3/314 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1857/0/3/330 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1857/0/3/331 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1857/0/3/332 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1923-1923 0
53/1857/0/3/333 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1924-1924 0
53/1857/0/3/334 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0

Amount of archival material

347

328

0

11.54

10.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -