Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 80-155 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 41361-41372), 13-33 (nr 0: 55605-55625), a zdigitalizowano (skany) 143 j.a. o sygn.:1-33 (nr 53:95541-95573), 34-79 (nr 53: 87842-87887), 159-199 (nr 53: 87888-87928), 202 (nr 53 87929), 204-211 (nr 53: 87930-87937), 221-234 (nr 53: 87938-87951) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 159-199, 202, 204-211, 221-234
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1857/0/4/3 Księga zgonów 1874 25
53/1857/0/4/6 Księga zgonów 1875 128
53/1857/0/4/9 Księga zgonów 1876 100
53/1857/0/4/12 Księga zgonów 1877 303
53/1857/0/4/15 Księga zgonów 1878 351
53/1857/0/4/18 Księga zgonów 1879 253
53/1857/0/4/21 Księga zgonów 1880 268
53/1857/0/4/24 Księga zgonów 1881 329
53/1857/0/4/27 Księga zgonów 1882 310
53/1857/0/4/30 Księga zgonów 1883 318
53/1857/0/4/33 Księga zgonów 1884 483
53/1857/0/4/36 Księga zgonów 1885 154
53/1857/0/4/39 Księga zgonów 1886 164
53/1857/0/4/42 Księga zgonów 1887 170
53/1857/0/4/45 Księga zgonów 1888 153
53/1857/0/4/48 Księga zgonów 1889 151
53/1857/0/4/51 Księga zgonów 1890 144
53/1857/0/4/54 Księga zgonów 1891 127
53/1857/0/4/57 Księga zgonów 1892 136
53/1857/0/4/60 Księga zgonów 1893 168
53/1857/0/4/63 Księga zgonów 1894 135
53/1857/0/4/66 Księga zgonów 1895 290
53/1857/0/4/69 Księga zgonów 1896 121
53/1857/0/4/76 Księga zgonów 1897 157
53/1857/0/4/79 Księga zgonów 1898 133
53/1857/0/4/82 Księga zgonów 1874 0
53/1857/0/4/85 Księga zgonów 1875 0
53/1857/0/4/88 Księga zgonów 1876 0
53/1857/0/4/91 Księga zgonów 1877 0
53/1857/0/4/94 Księga zgonów 1878 0
53/1857/0/4/97 Księga zgonów 1879 0
53/1857/0/4/100 Księga zgonów 1880 0
53/1857/0/4/103 Księga zgonów 1881 0
53/1857/0/4/106 Księga zgonów 1882 0
53/1857/0/4/109 Księga zgonów 1883 0
53/1857/0/4/112 Księga zgonów 1884 0
53/1857/0/4/115 Księga zgonów 1885 0
53/1857/0/4/118 Księga zgonów 1886 0
53/1857/0/4/122 Księga zgonów 1887 0
53/1857/0/4/125 Księga zgonów 1888 0
53/1857/0/4/128 Księga zgonów 1889 0
53/1857/0/4/131 Księga zgonów 1890 0
53/1857/0/4/134 Księga zgonów 1891 0
53/1857/0/4/137 Księga zgonów 1892 0
53/1857/0/4/140 Księga zgonów 1893 0
53/1857/0/4/143 Księga zgonów 1894 0
53/1857/0/4/146 Księga zgonów 1895 0
53/1857/0/4/149 Księga zgonów 1896 0
53/1857/0/4/152 Księga zgonów 1897 0
53/1857/0/4/155 Księga zgonów 1898 0
53/1857/0/4/158 Księga zgonów 1899 0
53/1857/0/4/165 Księga Akt Zgonów 1899 109
53/1857/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1900 145
53/1857/0/4/203 Księga Akt Zgonów 1900 0
53/1857/0/4/207 Księga Akt Zgonów 1901 136
53/1857/0/4/211 Księga Akt Zgonów 1902 115
53/1857/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1857/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1857/0/4/220 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1857/0/4/225 Księga zgonów 1903 128
53/1857/0/4/228 Księga zgonów 1904 127
53/1857/0/4/232 Księga zgonów 1905 172
53/1857/0/4/237 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1857/0/4/240 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1857/0/4/243 Księga zgonów 1906-1906 0
53/1857/0/4/248 Księga zgonów 1907-1907 0
53/1857/0/4/253 Księga akt zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 0
53/1857/0/4/257 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1857/0/4/260 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1857/0/4/263 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1857/0/4/266 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1857/0/4/271 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1857/0/4/276 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1857/0/4/279 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 0
53/1857/0/4/282 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1857/0/4/288 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1857/0/4/291 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1857/0/4/294 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1857/0/4/297 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1857/0/4/301 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1857/0/4/306 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1857/0/4/309 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1857/0/4/315 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1857/0/4/316 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1857/0/4/317 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1857/0/4/318 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1857/0/4/319 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1857/0/4/335 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1857/0/4/336 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1857/0/4/337 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1923-1923 0
53/1857/0/4/338 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1924-1924 0
53/1857/0/4/339 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0

Amount of archival material

347

328

0

11.54

10.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -