Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Grodzisk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 80-155 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 41361-41372), 13-33 (nr 0: 55605-55625), a zdigitalizowano (skany) 143 j.a. o sygn.:1-33 (nr 53:95541-95573), 34-79 (nr 53: 87842-87887), 159-199 (nr 53: 87888-87928), 202 (nr 53 87929), 204-211 (nr 53: 87930-87937), 221-234 (nr 53: 87938-87951) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 159-199, 202, 204-211, 221-234
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Akta zbiorowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1857/0/5/159 Akta zbiorcze zgonów 1896-1899 175
53/1857/0/5/160 Akta zbiorcze małżeństw 1897 663
53/1857/0/5/161 Akta zbiorcze małżeństw 1898 559
53/1857/0/5/164 Akta zbiorcze małżeństw 1899 573
53/1857/0/5/169 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1874-1875 275
53/1857/0/5/170 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1874-1876 256
53/1857/0/5/171 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1876 186
53/1857/0/5/172 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1876 350
53/1857/0/5/173 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1876-1878 595
53/1857/0/5/174 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1879 509
53/1857/0/5/175 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1879-1880 623
53/1857/0/5/176 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1880-1881 489
53/1857/0/5/177 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1882 588
53/1857/0/5/178 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1883 565
53/1857/0/5/179 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1883-1884 801
53/1857/0/5/180 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1884-1885 281
53/1857/0/5/181 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1885 327
53/1857/0/5/182 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1885-1886 297
53/1857/0/5/183 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1886 249
53/1857/0/5/184 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1886 210
53/1857/0/5/185 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1887 265
53/1857/0/5/186 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1887 236
53/1857/0/5/187 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1887 174
53/1857/0/5/188 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1888 261
53/1857/0/5/189 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1888 316
53/1857/0/5/190 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1888 201
53/1857/0/5/191 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1889 778
53/1857/0/5/192 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1890 585
53/1857/0/5/193 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1890-1891 602
53/1857/0/5/194 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1892 703
53/1857/0/5/195 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1893 704
53/1857/0/5/196 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1894 468
53/1857/0/5/197 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1895 583
53/1857/0/5/198 Akta zbiorcze małżeństw-[dowody do małżeństw] 1896 644
53/1857/0/5/199 Akta zbiorcze zgonów 1876-1895 194
53/1857/0/5/202 [Dowody do małżeństw] 1900 671
53/1857/0/5/206 [Dowody do małżeństw] 1901 590
53/1857/0/5/210 [Dowody do małżeństw] 1902 552
53/1857/0/5/222 Akta zbiorcze urodzeń 1900-1903 408
53/1857/0/5/224 Akta zbiorcze małżeństw 1902-1903 446
53/1857/0/5/229 Akta zbiorcze małżeństw 1904 518
53/1857/0/5/233 Akta zbiorcze małżeństw 1905 518
53/1857/0/5/244 Akta zbiorcze urodzeń 1904-1906 0
53/1857/0/5/245 Akta zbiorcze małżeństw 1906-1906 0
53/1857/0/5/249 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw 1907-1907 0
53/1857/0/5/250 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów 1907-1907 0
53/1857/0/5/254 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1908 1908-1908 0
53/1857/0/5/267 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń rok 1907-1908 1907-1908 0
53/1857/0/5/268 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1909 1909-1909 0
53/1857/0/5/283 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń rok 1908-1910 1907-1910 0
53/1857/0/5/284 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1910 1909-1910 0
53/1857/0/5/285 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1911 1910-1911 0
53/1857/0/5/298 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1912 1911-1912 0
53/1857/0/5/302 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń rok 1913 1913-1913 0
53/1857/0/5/303 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1913 1913-1913 0
53/1857/0/5/320 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1914 1914-1914 0
53/1857/0/5/321 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1915 1915-1915 0
53/1857/0/5/322 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za lata 1916-1917 1916-1917 0
53/1857/0/5/323 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw zarok 1918 1918-1918 0
53/1857/0/5/324 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1919 1918-1919 0
53/1857/0/5/325 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1919 1919-1919 0
53/1857/0/5/326 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1920 1920-1920 0
53/1857/0/5/327 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów za lata 1908-1915 1908-1915 0
53/1857/0/5/328 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów za lata 1916-1918 1916-1918 0
53/1857/0/5/340 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1921 1921-1921 0
53/1857/0/5/341 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1921 1921-1921 0
53/1857/0/5/342 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1922 1922-1922 0
53/1857/0/5/343 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1922 1922-1922 0
53/1857/0/5/344 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1923 1923-1923 0
53/1857/0/5/345 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1924 1924-1924 0
53/1857/0/5/346 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw za rok 1925 1925-1925 0
53/1857/0/5/347 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów za lata 1920-1923 1920-1923 0

Amount of archival material

347

328

0

11.54

10.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -