Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gruszczyn (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1895 Wtóropisy (sygn.: 57-84) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 26 j.a. o sygn.: 1-26 (nr O: 55626-55651), oraz zdigitalizowano (skany) 34 j.a. o sygn.: 27-56 (nr 53: 88824-88853), 101 (nr 53 88854), 103 (nr 53 88855), 116-117 (nr 53: 88856-88857) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-56, 101, 103, 116-117
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1859/0/1/1 Księga urodzeń 1876 35
53/1859/0/1/3 Księga urodzeń 1877 41
53/1859/0/1/6 Księga urodzeń 1878 36
53/1859/0/1/9 Księga urodzeń 1879 45
53/1859/0/1/12 Księga urodzeń 1880 35
53/1859/0/1/15 Księga urodzeń 1881 37
53/1859/0/1/18 Księga urodzeń 1882 39
53/1859/0/1/21 Księga urodzeń 1883 36
53/1859/0/1/24 Księga urodzeń 1884 47
53/1859/0/1/27 Księga urodzeń 1885 25
53/1859/0/1/30 Księga urodzeń 1886 27
53/1859/0/1/33 Księga urodzeń 1887 29
53/1859/0/1/36 Księga urodzeń 1888 24
53/1859/0/1/39 Księga urodzeń 1889 37
53/1859/0/1/42 Księga urodzeń 1890 27
53/1859/0/1/45 Księga urodzeń 1891 30
53/1859/0/1/48 Księga urodzeń 1892 28
53/1859/0/1/51 Księga urodzeń 1893 29
53/1859/0/1/54 Księga urodzeń 1894 31
53/1859/0/1/57 Księga urodzeń 1880 0
53/1859/0/1/60 Księga urodzeń 1881 0
53/1859/0/1/65 Księga urodzeń 1883 0
53/1859/0/1/66 Księga urodzeń 1883 0
53/1859/0/1/68 Księga urodzeń 1884 0
53/1859/0/1/71 Księga urodzeń 1885 0
53/1859/0/1/74 Księga urodzeń 1886 0
53/1859/0/1/77 Księga urodzeń 1887 0
53/1859/0/1/80 Księga urodzeń 1888 0
53/1859/0/1/82 Księga urodzeń 1889 0
53/1859/0/1/85 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1859/0/1/88 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1859/0/1/91 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1859/0/1/94 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1859/0/1/97 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1859/0/1/100 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1859/0/1/104 Geburts-Neben-Register 1876-1876 0
53/1859/0/1/107 Geburts-Neben-Register 1877 0
53/1859/0/1/110 Geburts-Neben-Register 1878 0
53/1859/0/1/113 Geburts-Neben-Register 1879 0
53/1859/0/1/116 Księga miejscowa urodzeń 1895 13

Amount of archival material

117

117

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -