Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gruszczyn (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1895 Wtóropisy (sygn.: 57-84) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 26 j.a. o sygn.: 1-26 (nr O: 55626-55651), oraz zdigitalizowano (skany) 34 j.a. o sygn.: 27-56 (nr 53: 88824-88853), 101 (nr 53 88854), 103 (nr 53 88855), 116-117 (nr 53: 88856-88857) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-56, 101, 103, 116-117
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1859/0/3/2 Księga małżeństw 1876 10
53/1859/0/3/4 Księga małżeństw 1877 12
53/1859/0/3/7 Księga małżeństw 1878 14
53/1859/0/3/10 Księga małżeństw 1879 16
53/1859/0/3/13 Księga małżeństw 1880 22
53/1859/0/3/16 Księga małżeństw 1881 10
53/1859/0/3/19 Księga małżeństw 1882 4
53/1859/0/3/22 Księga małżeństw 1883 16
53/1859/0/3/25 Księga małżeństw 1884 16
53/1859/0/3/28 Księga małżeństw 1885 15
53/1859/0/3/31 Księga małżeństw 1886 9
53/1859/0/3/34 Księga małżeństw 1887 13
53/1859/0/3/37 Księga małżeństw 1888 12
53/1859/0/3/40 Księga małżeństw 1889 17
53/1859/0/3/43 Księga małżeństw 1890 11
53/1859/0/3/46 Księga małżeństw 1891 14
53/1859/0/3/49 Księga małżeństw 1892 14
53/1859/0/3/52 Księga małżeństw 1893 12
53/1859/0/3/55 Księga małżeństw 1894 16
53/1859/0/3/58 Księga małżeństw 1880 0
53/1859/0/3/61 Księga małżeństw 1881 0
53/1859/0/3/63 Księga małżeństw 1882 0
53/1859/0/3/69 Księga małżeństw 1884 0
53/1859/0/3/72 Księga małżeństw 1885 0
53/1859/0/3/75 Księga małżeństw 1886 0
53/1859/0/3/78 Księga małżeństw 1887 0
53/1859/0/3/81 Księga małżeństw 1888 0
53/1859/0/3/83 Księga małżeństw 1889 0
53/1859/0/3/86 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1859/0/3/89 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1859/0/3/92 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1859/0/3/95 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1859/0/3/98 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1859/0/3/101 Heirats-Neben-Register 1895 8
53/1859/0/3/105 Heirats-Neben-Register 1876 0
53/1859/0/3/108 Heirats-Neben-Register 1877 0
53/1859/0/3/111 Heirats-Neben-Register 1878 0
53/1859/0/3/114 Heirats-Neben-Register 1879 0

Amount of archival material

117

117

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -