Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gruszczyn (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - 1876 - 1895
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1895 Wtóropisy (sygn.: 57-84) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 26 j.a. o sygn.: 1-26 (nr O: 55626-55651), oraz zdigitalizowano (skany) 34 j.a. o sygn.: 27-56 (nr 53: 88824-88853), 101 (nr 53 88854), 103 (nr 53 88855), 116-117 (nr 53: 88856-88857) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-56, 101, 103, 116-117
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1859/0/4/5 Księga zgonów 1877 21
53/1859/0/4/8 Księga zgonów 1878 26
53/1859/0/4/11 Księga zgonów 1879 25
53/1859/0/4/14 Księga zgonów 1880 28
53/1859/0/4/17 Księga zgonów 1881 17
53/1859/0/4/20 Księga zgonów 1882 26
53/1859/0/4/23 Księga zgonów 1883 26
53/1859/0/4/26 Księga zgonów 1884 23
53/1859/0/4/29 Księga zgonów 1885 16
53/1859/0/4/32 Księga zgonów 1886 18
53/1859/0/4/35 Księga zgonów 1887 19
53/1859/0/4/38 Księga zgonów 1888 23
53/1859/0/4/41 Księga zgonów 1889 18
53/1859/0/4/44 Księga zgonów 1890 20
53/1859/0/4/47 Księga zgonów 1891 19
53/1859/0/4/50 Księga zgonów 1892 13
53/1859/0/4/53 Księga zgonów 1893 20
53/1859/0/4/56 Księga zgonów 1894 16
53/1859/0/4/59 Księga zgonów 1880 0
53/1859/0/4/62 Księga zgonów 1881 0
53/1859/0/4/64 Księga zgonów 1882 0
53/1859/0/4/67 Księga zgonów 1883 0
53/1859/0/4/70 Księga zgonów 1884 0
53/1859/0/4/73 Księga zgonów 1885 0
53/1859/0/4/76 Księga zgonów 1886 0
53/1859/0/4/79 Księga zgonów 1887 0
53/1859/0/4/84 Księga zgonów 1889 0
53/1859/0/4/87 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1859/0/4/90 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1859/0/4/93 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1859/0/4/96 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1859/0/4/99 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1859/0/4/102 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1859/0/4/106 Sterbe-Neben-Register 1876 0
53/1859/0/4/109 Sterbe-Neben-Register 1877 0
53/1859/0/4/112 Sterbe-Neben-Register 1878 0
53/1859/0/4/115 Sterbe-Neben-Register 1879 0
53/1859/0/4/117 Księga miejscowa zgonów 1895 8

Amount of archival material

117

117

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -