Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jankowice (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn:. 80-109) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 10-33 (nr O: 55655-55678), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 110-112, 152-154, 176-178
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1861/0/1/1 Księga urodzeń 1874 37
53/1861/0/1/4 Księga urodzeń 1875 142
53/1861/0/1/7 Księga urodzeń 1876 136
53/1861/0/1/10 Księga urodzeń 1877 142
53/1861/0/1/13 Księga urodzeń 1878 130
53/1861/0/1/16 Księga urodzeń 1879 142
53/1861/0/1/19 Księga urodzeń 1880 115
53/1861/0/1/22 Księga urodzeń 1881 129
53/1861/0/1/25 Księga urodzeń 1882 111
53/1861/0/1/28 Księga urodzeń 1883 147
53/1861/0/1/31 Księga urodzeń 1884 118
53/1861/0/1/34 Księga urodzeń 1885 135
53/1861/0/1/37 Księga urodzeń 1886 135
53/1861/0/1/40 Księga urodzeń 1887 154
53/1861/0/1/43 Księga urodzeń 1888 156
53/1861/0/1/46 Księga urodzeń 1889 129
53/1861/0/1/49 Księga urodzeń 1890 130
53/1861/0/1/52 Księga urodzeń 1891 141
53/1861/0/1/55 Księga urodzeń 1892 118
53/1861/0/1/58 Księga urodzeń 1893 139
53/1861/0/1/61 Księga urodzeń 1894 150
53/1861/0/1/64 Księga urodzeń 1895 147
53/1861/0/1/67 Księga urodzeń 1896 136
53/1861/0/1/70 Księga urodzeń 1897 142
53/1861/0/1/73 Księga urodzeń 1898 153
53/1861/0/1/76 Księga urodzeń 1899 163
53/1861/0/1/80 Księga urodzeń 1880 0
53/1861/0/1/83 Księga urodzeń 1881 0
53/1861/0/1/86 Księga urodzeń 1882 0
53/1861/0/1/89 Księga urodzeń 1883 0
53/1861/0/1/92 Księga urodzeń 1884 0
53/1861/0/1/95 Księga urodzeń 1885 0
53/1861/0/1/98 Księga urodzeń 1886 0
53/1861/0/1/101 Księga urodzeń 1887 0
53/1861/0/1/104 Księga urodzeń 1888 0
53/1861/0/1/107 Księga urodzeń 1889 0
53/1861/0/1/110 [Księga urodzeń] 1900-1901 312
53/1861/0/1/113 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1861/0/1/116 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1861/0/1/119 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1861/0/1/122 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1861/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1861/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1861/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1861/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1861/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1861/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1861/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1861/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1861/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1861/0/1/152 [Księga urodzeń] 1902-1903 307
53/1861/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1874 0
53/1861/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1875 0
53/1861/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1876 0
53/1861/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1877 0
53/1861/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1878 0
53/1861/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1879 0
53/1861/0/1/173 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1861/0/1/176 [Księga urodzeń] 1904-1905 309
53/1861/0/1/179 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1861/0/1/182 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1861/0/1/185 [Księga urodzeń] 1906-1907 0
53/1861/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1861/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1861/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1861/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1861/0/1/200 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1861/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1861/0/1/206 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1861/0/1/209 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1861/0/1/212 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1861/0/1/216 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915 0

Amount of archival material

232

224

0

3.12

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -