Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jankowice (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn:. 80-109) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 10-33 (nr O: 55655-55678), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 110-112, 152-154, 176-178
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1861/0/3/2 Księga małżeństw 1874 19
53/1861/0/3/5 Księga małżeństw 1875 41
53/1861/0/3/8 Księga małżeństw 1876 45
53/1861/0/3/12 Księga małżeństw 1877 61
53/1861/0/3/14 Księga małżeństw 1878 38
53/1861/0/3/17 Księga małżeństw 1879 38
53/1861/0/3/20 Księga małżeństw 1880 67
53/1861/0/3/23 Księga małżeństw 1881 46
53/1861/0/3/26 Księga małżeństw 1882 44
53/1861/0/3/29 Księga małżeństw 1883 39
53/1861/0/3/32 Księga małżeństw 1884 40
53/1861/0/3/35 Księga małżeństw 1885 33
53/1861/0/3/38 Księga małżeństw 1886 63
53/1861/0/3/41 Księga małżeństw 1887 37
53/1861/0/3/44 Księga małżeństw 1888 41
53/1861/0/3/47 Księga małżeństw 1889 47
53/1861/0/3/50 Księga małżeństw 1890 39
53/1861/0/3/53 Księga małżeństw 1891 41
53/1861/0/3/56 Księga małżeństw 1892 65
53/1861/0/3/59 Księga małżeństw 1893 65
53/1861/0/3/62 Księga małżeństw 1894 53
53/1861/0/3/65 Księga małżeństw 1895 47
53/1861/0/3/68 Księga małżeństw 1896 45
53/1861/0/3/71 Księga małżeństw 1897 55
53/1861/0/3/74 Księga małżeństw 1898 47
53/1861/0/3/77 Księga małżeństw 1899 42
53/1861/0/3/81 Księga małżeństw 1880 0
53/1861/0/3/84 Księga małżeństw 1881 0
53/1861/0/3/87 Księga małżeństw 1882 0
53/1861/0/3/90 Księga małżeństw 1883 0
53/1861/0/3/93 Księga małżeństw 1884 0
53/1861/0/3/96 Księga małżeństw 1885 0
53/1861/0/3/99 Księga małżeństw 1886 0
53/1861/0/3/102 Księga małżeństw 1887 0
53/1861/0/3/105 Księga małżeństw 1888 0
53/1861/0/3/108 Księga małżeństw 1889 0
53/1861/0/3/111 [Księga małżeństw] 1900-1901 92
53/1861/0/3/114 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1861/0/3/117 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1861/0/3/120 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1861/0/3/123 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1861/0/3/126 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1861/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1861/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1861/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1861/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1861/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1861/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1861/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1861/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1861/0/3/153 [Księga małżeństw] 1902-1903 110
53/1861/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1874 0
53/1861/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1875 0
53/1861/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1876 0
53/1861/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1877 0
53/1861/0/3/168 Heiraths-Neben-Register 1878 0
53/1861/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1879 0
53/1861/0/3/174 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1861/0/3/177 [Księga małżeństw] 1904-1905 100
53/1861/0/3/180 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1861/0/3/183 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1861/0/3/186 [Księga małżeństw] 1906-1907 0
53/1861/0/3/189 Heiraths-Neben-Register 1906-1906 0
53/1861/0/3/192 Heiraths-Neben-Register 1907-1907 0
53/1861/0/3/195 Heiraths-Neben-Register 1908-1908 0
53/1861/0/3/198 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1861/0/3/201 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 0
53/1861/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1861/0/3/207 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 0
53/1861/0/3/210 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1861/0/3/213 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1913 0
53/1861/0/3/217 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1915 0
53/1861/0/3/219 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1917 0
53/1861/0/3/220 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1919 0
53/1861/0/3/221 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1861/0/3/225 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1861/0/3/226 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1861/0/3/227 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0
53/1861/0/3/228 [Rejestr główny małżeństw] 1925-1926 0

Amount of archival material

232

224

0

3.12

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -