Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jankowice (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn:. 80-109) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 10-33 (nr O: 55655-55678), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 110-112, 152-154, 176-178
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1861/0/4/3 Księga zgonów 1874 18
53/1861/0/4/6 Księga zgonów 1875 82
53/1861/0/4/9 Księga zgonów 1876 93
53/1861/0/4/11 Księga zgonów 1877 116
53/1861/0/4/15 Księga zgonów 1878 68
53/1861/0/4/18 Księga zgonów 1879 78
53/1861/0/4/21 Księga zgonów 1880 60
53/1861/0/4/24 Księga zgonów 1881 66
53/1861/0/4/27 Księga zgonów 1882 111
53/1861/0/4/30 Księga zgonów 1883 75
53/1861/0/4/33 Księga zgonów 1884 81
53/1861/0/4/36 Księga zgonów 1885 71
53/1861/0/4/39 Księga zgonów 1886 88
53/1861/0/4/42 Księga zgonów 1887 79
53/1861/0/4/45 Księga zgonów 1888 87
53/1861/0/4/48 Księga zgonów 1889 50
53/1861/0/4/51 Księga zgonów 1890 86
53/1861/0/4/54 Księga zgonów 1891 76
53/1861/0/4/57 Księga zgonów 1892 82
53/1861/0/4/60 Księga zgonów 1893 76
53/1861/0/4/63 Księga zgonów 1894 75
53/1861/0/4/66 Księga zgonów 1895 82
53/1861/0/4/69 Księga zgonów 1896 68
53/1861/0/4/72 Księga zgonów 1897 73
53/1861/0/4/75 Księga zgonów 1898 66
53/1861/0/4/78 Księga zgonów 1899 76
53/1861/0/4/82 Księga zgonów 1880 0
53/1861/0/4/85 Księga zgonów 1881 0
53/1861/0/4/88 Księga zgonów 1882 0
53/1861/0/4/91 Księga zgonów 1883 0
53/1861/0/4/94 Księga zgonów 1884 0
53/1861/0/4/97 Księga zgonów 1885 0
53/1861/0/4/100 Księga zgonów 1886 0
53/1861/0/4/103 Księga zgonów 1887 0
53/1861/0/4/106 Księga zgonów 1888 0
53/1861/0/4/109 Księga zgonów 1889 0
53/1861/0/4/112 [Księga zgonów] 1900-1901 181
53/1861/0/4/115 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1861/0/4/118 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1861/0/4/121 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1861/0/4/124 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1861/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1861/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1861/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1861/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1861/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1861/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1861/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1861/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1861/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1861/0/4/154 [Księga zgonów] 1902-1903 127
53/1861/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1874 0
53/1861/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1875 0
53/1861/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1876 0
53/1861/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1877 0
53/1861/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1878 0
53/1861/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1879 0
53/1861/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1861/0/4/178 [Księga zgonów] 1904-1905 168
53/1861/0/4/181 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1861/0/4/184 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1861/0/4/187 [Księga zgonów] 1906-1907 0
53/1861/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1861/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1861/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1861/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1861/0/4/202 [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 0
53/1861/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1861/0/4/208 [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1861/0/4/211 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1861/0/4/214 [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0
53/1861/0/4/218 [Rejestr główny zgonów] 1914-1915 0
53/1861/0/4/222 [Rejestr główny zgonów] 1916-1917 0
53/1861/0/4/223 [Rejestr główny zgonów] 1918-1919 0
53/1861/0/4/224 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1861/0/4/229 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1861/0/4/230 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1861/0/4/231 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1861/0/4/232 [Rejestr główny zgonów] 1925-1926 0

Amount of archival material

232

224

0

3.12

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -