Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jankowice (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn:. 80-109) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 10-33 (nr O: 55655-55678), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 110-112, 152-154, 176-178

Amount of archival material

232

224

0

3.12

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -