Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jastrzębsko Stare (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 72-99) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn. 9-29 (nr O: 55679-55699), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-71, 100-103, 129-135, 144-146
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1862/0/1/3 Księga urodzeń 1876 116
53/1862/0/1/6 Księga urodzeń 1877 99
53/1862/0/1/9 Księga urodzeń 1878 124
53/1862/0/1/12 Księga urodzeń 1879 110
53/1862/0/1/15 Księga urodzeń 1880 121
53/1862/0/1/18 Księga urodzeń 1881 92
53/1862/0/1/21 Księga urodzeń 1882 121
53/1862/0/1/24 Księga urodzeń 1883 110
53/1862/0/1/27 Księga urodzeń 1884 112
53/1862/0/1/30 Księga urodzeń 1885 129
53/1862/0/1/33 Księga urodzeń 1886 112
53/1862/0/1/36 Księga urodzeń 1887 114
53/1862/0/1/39 Księga urodzeń 1888 115
53/1862/0/1/42 Księga urodzeń 1889 118
53/1862/0/1/45 Księga urodzeń 1890 117
53/1862/0/1/48 Księga urodzeń 1891 112
53/1862/0/1/51 Księga urodzeń 1892 90
53/1862/0/1/54 Księga urodzeń 1893 112
53/1862/0/1/57 Księga urodzeń 1894 99
53/1862/0/1/60 Księga urodzeń 1895 106
53/1862/0/1/63 Księga urodzeń 1896 99
53/1862/0/1/66 Księga urodzeń 1897 106
53/1862/0/1/69 Księga urodzeń 1898 78
53/1862/0/1/72 Księga urodzeń 1876 0
53/1862/0/1/74 Księga urodzeń 1877 0
53/1862/0/1/76 Księga urodzeń 1878 0
53/1862/0/1/78 Księga urodzeń 1879 0
53/1862/0/1/80 Księga urodzeń 1880 0
53/1862/0/1/83 Księga urodzeń 1882 0
53/1862/0/1/85 Księga urodzeń 1883 0
53/1862/0/1/87 Księga urodzeń 1884 0
53/1862/0/1/90 Księga urodzeń 1885 0
53/1862/0/1/92 Księga urodzeń 1886 0
53/1862/0/1/94 Księga urodzeń 1887 0
53/1862/0/1/96 Księga urodzeń 1888 0
53/1862/0/1/98 Księga urodzeń 1889 0
53/1862/0/1/100 Księga urodzeń 1899 94
53/1862/0/1/104 Księga Akt Urodzenia 1881 0
53/1862/0/1/105 Księga Akt Urodzenia 1890 0
53/1862/0/1/107 Księga Akt Urodzenia 1891 0
53/1862/0/1/109 Księga Akt Urodzenia 1892 0
53/1862/0/1/111 Księga Akt Urodzenia 1893 0
53/1862/0/1/113 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1862/0/1/115 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1862/0/1/117 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1862/0/1/119 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1862/0/1/121 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1862/0/1/123 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1862/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1862/0/1/127 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1862/0/1/129 [Księga urodzeń] 1900-1901 169
53/1862/0/1/132 [Księga urodzeń] 1902-1903 187
53/1862/0/1/136 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1862/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1862/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1862/0/1/142 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1862/0/1/144 Księga urodzeń 1904-1905 170
53/1862/0/1/147 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1862/0/1/149 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1862/0/1/151 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1906-1907 0
53/1862/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1862/0/1/157 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1862/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1862/0/1/163 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1862/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1862/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1862/0/1/171 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1862/0/1/173 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0
53/1862/0/1/175 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915 0
53/1862/0/1/176 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916 0
53/1862/0/1/177 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1917-1917 0
53/1862/0/1/178 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1918-1918 0
53/1862/0/1/179 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1919-1919 0
53/1862/0/1/180 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1920-1920 0
53/1862/0/1/181 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1921-1921 0

Amount of archival material

188

188

0

2.19

2.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -