Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jastrzębsko Stare (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 72-99) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn. 9-29 (nr O: 55679-55699), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-71, 100-103, 129-135, 144-146
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1862/0/3/4 Księga małżeństw 1876 58
53/1862/0/3/7 Księga małżeństw 1877 48
53/1862/0/3/10 Księga małżeństw 1878 62
53/1862/0/3/13 Księga małżeństw 1879 48
53/1862/0/3/16 Księga małżeństw 1880 48
53/1862/0/3/19 Księga małżeństw 1881 46
53/1862/0/3/22 Księga małżeństw 1882 45
53/1862/0/3/25 Księga małżeństw 1883 40
53/1862/0/3/28 Księga małżeństw 1884 64
53/1862/0/3/31 Księga małżeństw 1885 42
53/1862/0/3/34 Księga małżeństw 1886 42
53/1862/0/3/37 Księga małżeństw 1887 50
53/1862/0/3/40 Księga małżeństw 1888 46
53/1862/0/3/43 Księga małżeństw 1889 48
53/1862/0/3/46 Księga małżeństw 1890 62
53/1862/0/3/49 Księga małżeństw 1891 66
53/1862/0/3/52 Księga małżeństw 1892 38
53/1862/0/3/55 Księga małżeństw 1893 44
53/1862/0/3/58 Księga małżeństw 1894 32
53/1862/0/3/61 Księga małżeństw 1895 22
53/1862/0/3/64 Księga małżeństw 1896 24
53/1862/0/3/67 Księga małżeństw 1897 30
53/1862/0/3/70 Księga małżeństw 1898 22
53/1862/0/3/88 Księga małżeństw 1884 0
53/1862/0/3/91 Księga małżeństw 1885 0
53/1862/0/3/93 Księga małżeństw 1886 0
53/1862/0/3/95 Księga małżeństw 1887 0
53/1862/0/3/97 Księga małżeństw 1888 0
53/1862/0/3/99 Księga małżeństw 1889 0
53/1862/0/3/101 Księga małżeństw 1899 20
53/1862/0/3/106 Księga Akt Małżeństwa 1890 0
53/1862/0/3/108 Księga Akt Małżeństwa 1891 0
53/1862/0/3/110 Księga Akt Małżeństwa 1892 0
53/1862/0/3/112 Księga Akt Małżeństwa 1893 0
53/1862/0/3/114 Księga Akt Małżeństwa 1894 0
53/1862/0/3/116 Księga Akt Małżeństwa 1895 0
53/1862/0/3/118 Księga Akt Małżeństwa 1896 0
53/1862/0/3/120 Księga Akt Małżeństwa 1897 0
53/1862/0/3/122 Księga Akt Małżeństwa 1898 0
53/1862/0/3/124 Księga Akt Małżeństwa 1899 0
53/1862/0/3/126 Księga Akt Małżeństwa 1900 0
53/1862/0/3/128 Księga Akt Małżeństwa 1901 0
53/1862/0/3/130 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 53
53/1862/0/3/133 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 88
53/1862/0/3/137 Księga Akt Małżeństwa 1902 0
53/1862/0/3/139 Księga Akt Małżeństwa 1903 0
53/1862/0/3/141 Księga Akt Małżeństwa 1904 0
53/1862/0/3/143 Księga Akt Małżeństwa 1905 0
53/1862/0/3/145 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 49
53/1862/0/3/148 Księga Akt Małżeństwa [wtóropis] 1906 0
53/1862/0/3/150 Księga Akt Małżeństwa [wtóropis] 1907-1907 0
53/1862/0/3/152 Heirats-Haupt -Register 1906-1907 0
53/1862/0/3/156 Heirats-Neben -Register 1908-1908 0
53/1862/0/3/158 Heirats-Haupt -Register 1908-1909 0
53/1862/0/3/162 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1862/0/3/164 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1862/0/3/166 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1862/0/3/167 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1862/0/3/172 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1862/0/3/174 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1862/0/3/182 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1862/0/3/183 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1862/0/3/184 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1862/0/3/185 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1862/0/3/186 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1862/0/3/187 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1862/0/3/188 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0

Amount of archival material

188

188

0

2.19

2.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -