Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jastrzębsko Stare (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 72-99) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn. 9-29 (nr O: 55679-55699), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-71, 100-103, 129-135, 144-146
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1862/0/4/1 Księga zgonów 1874 27
53/1862/0/4/2 Księga zgonów 1875 80
53/1862/0/4/5 Księga zgonów 1876 83
53/1862/0/4/8 Księga zgonów 1877 66
53/1862/0/4/11 Księga zgonów 1878 75
53/1862/0/4/14 Księga zgonów 1879 60
53/1862/0/4/17 Księga zgonów 1880 61
53/1862/0/4/20 Księga zgonów 1881 60
53/1862/0/4/23 Księga zgonów 1882 76
53/1862/0/4/26 Księga zgonów 1883 61
53/1862/0/4/29 Księga zgonów 1884 78
53/1862/0/4/32 Księga zgonów 1885 66
53/1862/0/4/35 Księga zgonów 1886 58
53/1862/0/4/38 Księga zgonów 1887 74
53/1862/0/4/41 Księga zgonów 1888 77
53/1862/0/4/44 Księga zgonów 1889 104
53/1862/0/4/47 Księga zgonów 1890 79
53/1862/0/4/50 Księga zgonów 1891 48
53/1862/0/4/53 Księga zgonów 1892 60
53/1862/0/4/56 Księga zgonów 1893 59
53/1862/0/4/59 Księga zgonów 1894 72
53/1862/0/4/62 Księga zgonów 1895 50
53/1862/0/4/65 Księga zgonów 1896 64
53/1862/0/4/68 Księga zgonów 1897 60
53/1862/0/4/71 Księga zgonów 1898 54
53/1862/0/4/73 Księga zgonów 1876 0
53/1862/0/4/75 Księga zgonów 1877 0
53/1862/0/4/77 Księga zgonów 1878 0
53/1862/0/4/79 Księga zgonów 1879 0
53/1862/0/4/81 Księga zgonów 1881 0
53/1862/0/4/82 Księga zgonów 1881 0
53/1862/0/4/84 Księga zgonów 1882 0
53/1862/0/4/86 Księga zgonów 1883 0
53/1862/0/4/89 Księga zgonów 1884 0
53/1862/0/4/102 Księga zgonów 1899 58
53/1862/0/4/103 Sterbe-Neben-Register 1900 60
53/1862/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1901 88
53/1862/0/4/134 Sterbe-Neben-Register 1902 59
53/1862/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1903 44
53/1862/0/4/146 Sterbe-Neben-Register 1905 49
53/1862/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1862/0/4/154 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1908 0
53/1862/0/4/159 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1862/0/4/160 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1910-1910 0
53/1862/0/4/168 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1862/0/4/169 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0

Amount of archival material

188

188

0

2.19

2.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -