Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jerzykowo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 73-106, 108-117) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55700-55720), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 118-124, 157-159, 163-165, 169-172, 179-180
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1863/0/1/1 Księga urodzeń 1874 47
53/1863/0/1/4 Księga urodzeń 1875 185
53/1863/0/1/7 Księga urodzeń 1876 180
53/1863/0/1/10 Księga urodzeń 1877 156
53/1863/0/1/13 Księga urodzeń 1878 182
53/1863/0/1/16 Księga urodzeń 1879 158
53/1863/0/1/19 Księga urodzeń 1880 174
53/1863/0/1/22 Księga urodzeń 1881 156
53/1863/0/1/25 Księga urodzeń 1882 178
53/1863/0/1/28 Księga urodzeń 1883 167
53/1863/0/1/31 Księga urodzeń 1884 172
53/1863/0/1/34 Księga urodzeń 1885 155
53/1863/0/1/37 Księga zejścia 1886 136
53/1863/0/1/40 Księga urodzeń 1887 162
53/1863/0/1/43 Księga urodzeń 1888 157
53/1863/0/1/46 Księga urodzeń 1889 160
53/1863/0/1/49 Księga urodzeń 1890 163
53/1863/0/1/52 Księga urodzeń 1891 156
53/1863/0/1/55 Księga urodzeń 1892 134
53/1863/0/1/58 Księga urodzeń 1893 152
53/1863/0/1/61 Księga urodzeń 1894 155
53/1863/0/1/64 Księga urodzeń 1895 149
53/1863/0/1/67 Księga urodzeń 1896 164
53/1863/0/1/70 Księga urodzeń 1897 169
53/1863/0/1/73 Księga urodzeń 1874 0
53/1863/0/1/76 Księga urodzeń 1875 0
53/1863/0/1/78 Księga urodzeń 1876 0
53/1863/0/1/80 Księga urodzeń 1877 0
53/1863/0/1/83 Księga urodzeń 1878 0
53/1863/0/1/86 Księga urodzeń 1879 0
53/1863/0/1/88 Księga urodzeń 1880 0
53/1863/0/1/91 Księga urodzeń 1881 0
53/1863/0/1/94 Księga urodzeń 1882 0
53/1863/0/1/97 Księga urodzeń 1883 0
53/1863/0/1/100 Księga urodzeń 1884 0
53/1863/0/1/103 Księga urodzeń 1885 0
53/1863/0/1/106 Księga urodzeń 1886 0
53/1863/0/1/109 Księga urodzeń 1887 0
53/1863/0/1/112 Księga urodzeń 1888 0
53/1863/0/1/115 Księga urodzeń 1889 0
53/1863/0/1/119 Księga urodzeń 1898 164
53/1863/0/1/122 Księga urodzeń 1899 133
53/1863/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1863/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1863/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1863/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1863/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1863/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1863/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1863/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1863/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1863/0/1/148 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1863/0/1/151 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1863/0/1/154 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1863/0/1/157 Urodzenia 1900-1901 298
53/1863/0/1/160 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1863/0/1/163 Księga urodzeń 1902-1903 329
53/1863/0/1/166 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1863/0/1/169 Urodzenia 1904-1905 336
53/1863/0/1/173 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1863/0/1/176 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1863/0/1/181 Urodzenia 1906-1907 0
53/1863/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1863/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1863/0/1/191 Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1863/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1863/0/1/199 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1863/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1863/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1863/0/1/206 Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1910-1913 0
53/1863/0/1/209 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1863/0/1/211 Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0

Amount of archival material

213

213

0

3.17

3.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -