Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jerzykowo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 73-106, 108-117) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55700-55720), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 118-124, 157-159, 163-165, 169-172, 179-180
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1863/0/3/2 Księga małżeństw 1874 22
53/1863/0/3/5 Księga małżeństw 1875 62
53/1863/0/3/8 Księga małżeństw 1876 48
53/1863/0/3/11 Księga małżeństw 1877 80
53/1863/0/3/14 Księga małżeństw 1878 34
53/1863/0/3/17 Księga małżeństw 1879 65
53/1863/0/3/20 Księga małżeństw 1880 74
53/1863/0/3/23 Księga małżeństw 1881 66
53/1863/0/3/26 Księga małżeństw 1882 65
53/1863/0/3/29 Księga małżeństw 1883 70
53/1863/0/3/32 Księga małżeństw 1884 50
53/1863/0/3/35 Księga małżeństw 1885 68
53/1863/0/3/38 Księga małżeństw 1886 16
53/1863/0/3/41 Księga małżeństw 1887 59
53/1863/0/3/44 Księga małżeństw 1888 64
53/1863/0/3/47 Księga małżeństw 1889 66
53/1863/0/3/50 Księga małżeństw 1890 57
53/1863/0/3/53 Księga małżeństw 1891 54
53/1863/0/3/56 Księga małżeństw 1892 60
53/1863/0/3/59 Księga małżeństw 1893 78
53/1863/0/3/62 Księga małżeństw 1894 57
53/1863/0/3/65 Księga małżeństw 1895 60
53/1863/0/3/68 Księga małżeństw 1896 54
53/1863/0/3/71 Księga małżeństw 1897 62
53/1863/0/3/74 Księga małżeństw 1874 0
53/1863/0/3/81 Księga małżeństw 1877 0
53/1863/0/3/84 Księga małżeństw 1878 0
53/1863/0/3/87 Księga małżeństw 1879 0
53/1863/0/3/89 Księga małżeństw 1880 0
53/1863/0/3/92 Księga małżeństw 1881 0
53/1863/0/3/95 Księga małżeństw 1882 0
53/1863/0/3/98 Księga małżeństw 1883 0
53/1863/0/3/101 Księga małżeństw 1884 0
53/1863/0/3/104 Księga małżeństw 1885 0
53/1863/0/3/107 Księga małżeństw 1886 0
53/1863/0/3/110 Księga małżeństw 1887 0
53/1863/0/3/113 Księga małżeństw 1888 0
53/1863/0/3/116 Księga małżeństw 1889 0
53/1863/0/3/120 Księga małżeństw 1898 51
53/1863/0/3/123 Księga małżeństw 1899 29
53/1863/0/3/126 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1863/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1863/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1863/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1863/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1863/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1863/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1863/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1863/0/3/152 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1863/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1863/0/3/158 Małżeństwa 1900-1901 74
53/1863/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1863/0/3/164 Księga małżeństw 1902-1903 72
53/1863/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1863/0/3/170 Małżeństwa 1904-1905 115
53/1863/0/3/174 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1863/0/3/177 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1863/0/3/179 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 183
53/1863/0/3/180 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 33
53/1863/0/3/182 Małżeństwa 1906-1907 0
53/1863/0/3/186 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1863/0/3/189 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1863/0/3/192 Małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 0
53/1863/0/3/195 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1863/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1863/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1863/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1863/0/3/207 Małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1910-1913 0
53/1863/0/3/212 Małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1914-1917 0

Amount of archival material

213

213

0

3.17

3.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -