Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jerzykowo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 73-106, 108-117) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55700-55720), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 118-124, 157-159, 163-165, 169-172, 179-180
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1863/0/4/3 Księga zgonów 1874 25
53/1863/0/4/6 Księga zgonów 1875 110
53/1863/0/4/9 Księga zgonów 1876 110
53/1863/0/4/12 Księga zgonów 1877 141
53/1863/0/4/15 Księga zgonów 1878 109
53/1863/0/4/18 Księga zgonów 1879 140
53/1863/0/4/21 Księga zgonów 1880 116
53/1863/0/4/24 Księga zgonów 1881 100
53/1863/0/4/27 Księga zgonów 1882 87
53/1863/0/4/30 Księga zgonów 1883 97
53/1863/0/4/33 Księga zgonów 1884 112
53/1863/0/4/36 Księga zgonów 1885 87
53/1863/0/4/39 Księga urodzenia 1886 187
53/1863/0/4/42 Księga zgonów 1887 83
53/1863/0/4/45 Księga zgonów 1888 94
53/1863/0/4/48 Księga zgonów 1889 91
53/1863/0/4/51 Księga zgonów 1890 134
53/1863/0/4/54 Księga zgonów 1891 89
53/1863/0/4/57 Księga zgonów 1892 81
53/1863/0/4/60 Księga zgonów 1893 77
53/1863/0/4/63 Księga zgonów 1894 87
53/1863/0/4/66 Księga zgonów 1895 81
53/1863/0/4/69 Księga zgonów 1896 101
53/1863/0/4/72 Księga zgonów 1897 88
53/1863/0/4/75 Księga zgonów 1874 0
53/1863/0/4/77 Księga zgonów 1875 0
53/1863/0/4/79 Księga zgonów 1876 0
53/1863/0/4/82 Księga zgonów 1877 0
53/1863/0/4/85 Księga zgonów 1878 0
53/1863/0/4/90 Księga zgonów 1880 0
53/1863/0/4/93 Księga zgonów 1881 0
53/1863/0/4/96 Księga zgonów 1882 0
53/1863/0/4/99 Księga zgonów 1883 0
53/1863/0/4/102 Księga zgonów 1884 0
53/1863/0/4/105 Księga zgonów 1885 0
53/1863/0/4/108 Księga zgonów 1886 0
53/1863/0/4/111 Księga zgonów 1887 0
53/1863/0/4/114 Księga zgonów 1888 0
53/1863/0/4/117 Księga zgonów 1889 0
53/1863/0/4/121 Księga zgonów 1898 92
53/1863/0/4/124 Księga zgonów 1899 85
53/1863/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1863/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1863/0/4/133 [Księga zgonów] 1892 0
53/1863/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1863/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1863/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1863/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1863/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1863/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1863/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1863/0/4/159 Księga aktów zejścia 1900-1901 137
53/1863/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1863/0/4/165 Księga zgonów 1902-1903 153
53/1863/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1863/0/4/171 Zgony 1904-1905 153
53/1863/0/4/175 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1863/0/4/178 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1863/0/4/183 Zgony 1906-1907 0
53/1863/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1863/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1863/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1863/0/4/193 Zgony [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 0
53/1863/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1863/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1863/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1863/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1863/0/4/208 Zgony [Rejestr główny zgonów] 1910-1913 0
53/1863/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1863/0/4/213 Zgony [Rejestr główny zgonów] 1915-1917 0

Amount of archival material

213

213

0

3.17

3.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -