Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec (pow. kościański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13 (nr 055750), 14-33 (nr 0: 55750-55741) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 151-153, 157-160, 164-166, 176-181, 188-190
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1864/0/1/1 Księga urodzeń 1874 43
53/1864/0/1/4 Księga urodzeń 1875 176
53/1864/0/1/7 Księga urodzeń 1876 182
53/1864/0/1/10 Księga urodzeń 1877 144
53/1864/0/1/13 Księga urodzeń 1878 165
53/1864/0/1/16 Księga urodzeń 1879 186
53/1864/0/1/19 Księga urodzeń 1880 162
53/1864/0/1/22 Księga urodzeń 1881 163
53/1864/0/1/25 Księga urodzeń 1882 173
53/1864/0/1/28 Księga urodzeń 1882 166
53/1864/0/1/31 Księga urodzeń 1884 164
53/1864/0/1/34 Księga urodzeń 1885 163
53/1864/0/1/37 Księga urodzeń 1886 172
53/1864/0/1/40 Księga urodzeń 1887 174
53/1864/0/1/43 Księga urodzeń 1888 192
53/1864/0/1/46 Księga urodzeń 1889 173
53/1864/0/1/49 Księga urodzeń 1890 190
53/1864/0/1/52 Księga urodzeń 1891 189
53/1864/0/1/55 Księga urodzeń 1892 135
53/1864/0/1/58 Księga urodzeń 1893 188
53/1864/0/1/61 Księga urodzeń 1894 183
53/1864/0/1/64 Księga urodzeń 1895 195
53/1864/0/1/67 Księga urodzeń 1896 187
53/1864/0/1/70 Księga urodzeń 1897 206
53/1864/0/1/73 Księga urodzeń 1898 165
53/1864/0/1/76 Księga urodzeń 1874 0
53/1864/0/1/79 Księga urodzeń 1875 0
53/1864/0/1/82 Księga urodzeń 1876 0
53/1864/0/1/85 Księga urodzeń 1877 0
53/1864/0/1/88 Księga urodzeń 1878 0
53/1864/0/1/91 Księga urodzeń 1879 0
53/1864/0/1/94 Księga urodzeń 1880 0
53/1864/0/1/97 Księga urodzeń 1881 0
53/1864/0/1/100 Księga urodzeń 1882 0
53/1864/0/1/103 Księga urodzeń 1883 0
53/1864/0/1/106 Księga urodzeń 1884 0
53/1864/0/1/109 Księga urodzeń 1885 0
53/1864/0/1/112 Księga urodzeń 1886 0
53/1864/0/1/115 Księga urodzeń 1887 0
53/1864/0/1/118 Księga urodzeń 1888 0
53/1864/0/1/121 Księga urodzeń 1889 0
53/1864/0/1/124 Księga urodzeń 1890 0
53/1864/0/1/127 Księga urodzeń 1891 0
53/1864/0/1/130 Księga urodzeń 1892 0
53/1864/0/1/133 Księga urodzeń 1893 0
53/1864/0/1/136 Księga urodzeń 1894 0
53/1864/0/1/139 Księga urodzeń 1895 0
53/1864/0/1/142 Księga urodzeń 1896 0
53/1864/0/1/145 Księga urodzeń 1897 0
53/1864/0/1/148 Księga urodzeń 1898 0
53/1864/0/1/151 Księga urodzeń 1899 187
53/1864/0/1/154 Księga urodzeń 1899 0
53/1864/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1864/0/1/164 [Księga urodzeń] 1900-1901 370
53/1864/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1864/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1864/0/1/173 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1864/0/1/176 [Księga urodzeń] 1902-1903 396
53/1864/0/1/179 [Księga urodzeń] 1904-1905 350
53/1864/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1864/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1864/0/1/188 [Księga urodzeń] 1906-1907 330
53/1864/0/1/191 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1906-1906 0
53/1864/0/1/194 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1907-1907 0
53/1864/0/1/197 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 0
53/1864/0/1/200 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1864/0/1/203 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/1864/0/1/206 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1864/0/1/209 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1864/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1864/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1864/0/1/218 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1864/0/1/221 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1864/0/1/224 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915 0

Amount of archival material

226

226

0

3.34

3.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -